Har ikke hatt oversikt

Har ikke hatt oversikt

Kriminalomsorgen innrømmer at de ikke har oversikt over behandlingen av sensitive opplysninger.

Kontrollen og sikkerheten rundt oppbevaring og behandling av sensitive personopplysninger ved Ila fengsel- og sikringsanstalt har vært under enhver kritikk. Datatilsynets tilsynsrapport viser at fengselet systematisk har brutt flere punkter ved personopplysningsloven, og dermed trampet på rettighetene til de innsatte.

Kriminalomsorgens sentralforvaltning (KSF) innrømmer nå at de ikke har hatt god nok oversikt over behandlingen av personopplysninger. Verken Justisdepartementet eller Kriminalomsorgen ønsket fredag ikke å snakke direkte med Computerworld om dette, men sendte fredag ettermiddag ut en pressemelding rundt forholdene.

- Kriminalomsorgens sentrale forvaltning erkjenner at sentralt nivå ikke har hatt full oversikt over informasjonshåndteringen på alle nivåer i etaten, sier leder for Kriminalomsorgens sentralforvaltning, Kristin Bølgen Bronebakk, i pressemeldingen.

LES OGSÅ: - Tramper på innsattes rettigheter

I tilsynets rapport heter det ”KSF har etter Datatilsynets vurdering gitt tilsynet mangelfull og feilaktig informasjon på vesentlige punkter”. Kriminalomsorgen mener de ikke bevisst har gitt feilaktig informasjon til Datatilsynet.

Dårlig it-system

Sentralt står it-systemet ”Kompis”, som inneholder informasjon om innsatte ved alle landets fengsler. Kriminalomsorgen erkjenner også at dette systemet er for dårlig.

”Kriminalomsorgens eksisterende IKT-system er gammelt og ivaretar ikke dagens krav. Justisdepartementet har de siste årene utredet nye IKT-løsninger for justissektoren, blant annet for å ivareta pålagte krav i lovverket”, heter det i pressemeldingen.

Det står ingenting i pressemeldingen om hvor lenge denne utredningen har holdt på, eller hvilke resultater det har ført til.

Tok grep

Kriminalomsorgen skriver i pressemeldingen at det ble nedsatt en arbeidsgruppe for å påse at personopplysningsloven ble etterlevd.

- Før kriminalomsorgen mottok varsel om tilsyn ved Ila fengsel, ble det høsten 2007 nedsatt en arbeidsgruppe for å kartlegge hvilke krav som følger av personopplysningsloven og eventuelt hvilke tiltak som måtte gjennomføres for at loven skal etterleves. De konklusjonene og anbefalingene som arbeidsgruppen kom med, samsvarer i stor utstrekning med de pålegg som Datatilsynet nå har gitt Kriminalomsorgen. Disse manglene vil bli rettet, sier Bronebakk.

LES OGSÅ: Dytter ansvaret oppover

Sikkerhet