Høgskoler sammen om sikkerhet

Høgskoler sammen om sikkerhet

Politihøgskolen og Høgskolen i Gjøvik har inngått avtale om sikkerhetsutdanning på masternivå.

Sikkerhet er i skuddet, og Høgskolen i Gjøvik (HiG) er en av de fremste utdanningsinstitusjonenen her til lands når det gjelder cybersikkerhet.

Nå har HiG og Politihøgskolen (PHS) inngått samarbeidsavtale om forskning og utdanning innen polititekniske områder som datakriminalitet, etterforskning opg gjennkjenning av digitale spor og mønstre, rettsikkerhet og personvern, ifølge en pressemelding fra HiG.

Rektor ved Politihøgskolen, Håkon Skulstad, mener samarbeidsavtalen er et viktig skritt fremover for å utvikle kompetansen som er nødvendig for å møte nye behov i en digital hverdag.

- Etterforskning hvor datateknologi er involvert er i betydelig vekst. Dette gjelder både kriminalitetsformer og den tradisjonelle kriminaliteten som nå begås ved bruk av ny teknologi, sier Skulstad.

- Nesten alle forbrytelser etterlater seg digitale spor, i mobiltelefoner, eposter, GPS-er eller på internett, legger han til.

Nytt masterprogram

Høgskolene har også blitt enige om å etablere en felles mastergrad i informasjonssikkerhet. Denne graden har fokus på etterforskning av datakriminalitet og digitale spor. Det er et masterprogram som de to høgskolene ikke kan levere hver for seg, mener rektor ved Høgskolen i Gjøvik, Jørn Wroldsen.

Det nye masterprogrammet «Erfaringsbasert master i informasjonssikkerhet» (Digital Forensics) tilbys fra studieåret 2014/2015 og tilbyr fordypning i cyberetterforskning og hvordan kriminaltekniske hensyn, rettsskkerhet og personvern ivaretas på riktig måte.

Utdanningen kan tas både på hel- og deltiod med fleksible undervisnings- og eksamensmetoder slik at det også kan gjennomføres som nettstudie.

Emner i masterprogrammet inkluderer blant annet Open source forensics, Applied information security, cybercrime investigation for å nevne noe, i tillegg til selve masteroppgaven. All undervisning foregår på engelsk, og skal ifølge programmets nettside gi jobbmuligheter innen politiet og «særorgan».

Sikkerhet