Holder kortene tett til brystet

Holder kortene tett til brystet

Vi har fått hovedleverandøren til Nødnett, Motorola, i tale. Men hvor stort dekningsområdet blir, og hvordan skape dekning inne i bygninger, er informasjon bare for de innvidde.

- Naturligvis ser vi på dårlig dekning innendørs. Det vil vi vurdere i samarbeid med vår oppdragsgiver, sier Thomas Quirke, konserndirektør for Tetra i Motorola Solutions.

Nødnettsteknologien Tetra er ikke bedre enn annen mobiltelefoni med hensyn til å oppnå dekning innendørs. Det trengs derfor ekstra tilgangspunkter for å nå inn og ut av bygningen.

Fortrinnet er ifølge Motorola at overføringen skjer på lavere frekvenser, i Norge grovt sett fra 380 – 400 MHz med to ganger ti MHZ for talekanalene.

- Enkelte bygninger med mye stål er rene Faraday-bur, fortsetter Thomas Quirke.

Et Faraday-bur er et metallbur som stopper radiobølger for inntrenging. Det trengs i cockpiten i fly. Det skal ikke være slik i bygninger, men moderne bygg er alt for tette for å oppnå god mobiltelefoni.

Radiodekningen planlegges for utendørs bruk. Deretter sjekkes det om det er bygninger som ikke har innendørs dekning. Det gjelder også tunneler. Derfor kan det være behov for batterisikring i tilfelle det er strømbrudd.

Kritisk

- Forbindelse i nødnettet er livskritisk. Det er ikke akseptabelt å vente i åtte sekunder for å oppnå kontakt, fremhever Thomas Quirke.

Det er tiden å sette opp en mobiltelefonsamtale Thomas Quirke henviser til. I nødnettet må forbindelsen være umiddelbar, ikke bare til én mottaker, men til en gruppe.

- Tetra-telefonen er veldig forskjellig fra en mobiltelefon. Den har ekstern antenne. Den har en knapp for kritiske situasjoner, fortsetter Thomas Quirke.

Utfordringen er å kunne gi beskjeder i stressete situasjoner, i stummende mørke. Da nytter det ikke å se på skjermen på telefonen. På Tetra-telefonen kan man ta hånden ned langs antennen og så trykke. Da treffer man den røde knappen som øyeblikkelig setter opp en kringkastning hvor brukeren kan gi livsviktige beskjeder.

Motorola har brukt psykologer til å påvirke utviklingen og bruken av nødnett-telefonen. Stemmen til brukeren er kritisk. Konsekvensen er at skjermen på telefonene skifter farge ved stressede situasjoner hvor knappen er blitt trykket på.

I motsetning til mobiltelefoni hvor neste forbedring er HD-voice hvor lydkvaliteten øker på grunn av bruk av større frekvensområde og det benyttes reduksjon av bakgrunnsstøy, ønsker nødnettsledelsen å høre hva som skjer i bakgrunnen. Men talekvalitet på telefonene kritiseres.

Robust

Selve håndsettet, det vil si telefonen, er robust. Det svarer til militære krav i motsetning tilvanlige mobiltelefoner som knapt tåler vann. Derfor blir telefonene dyre. Hvor kostbare, nekter Motorola å svare på.

Uavhengig vurdering anslår en pris på drøyt 15.000 kroner. Det er basert på bruk av 9.000 telefoner i Norge.

- Prisen på telefonen er ikke det viktigste. Vi mener den vil være rimeligere over sin levetid enn vanlige mobiltelefoner. Kravet er at telefonen er robust og vil vare i minst fem år, hevder Thomas Quirke.

Da forutsetter Motorola at brukere skifter mobiltelefoner så ofte som deres mobiloperatør som eksempelvis Netcom og Telenor legger opp til. Også flåtestyring av alle mobiltelefonene i bruk inngår i kostnadsvurderingen.

For brukerne er det viktig at betjeningen er identisk ved utskiftning. Forskjellig betjening på telefonene vil kunne medføre feil i kritiske situasjoner. Derfor vil sannsynligvis en oppgradering av håndsettene forutsette at alle telefonene skiftes ut på en gang.

- Tetra har bevist sin verdi. Det benyttes i 125 land. Motorola er i hundre land med over tusen nett, 25 som er nasjonale, fremhever Thomas Quirke.

Brukere

Quirke fremhever at det er 300.000 brukere i Storbritannia, at der har det virket fortreffelig i tester, at det ville ha blitt brukt om det oppsto truende situasjoner under avviklingen av olympiaden i London.

- Motorola har 1,9 millioner brukere. Vi er ikke den eneste som leverer. Ingen brukere vil forlate Tetra. Viktigere er det at brukerne påvirker hva som vil være en del av Tetra-standarden, forklarer Thomas Quirke.

For Tetra forstår at selv om standarden er robust skjer det utvikling innen mobiltelefoni. Utviklingen av LTE (Long Term Evolution) vurderes som særlig interessant for påvirkning av en kommende standard.

Særlig en funksjon fremheves som vesentlig i vanskelige situasjoner. Det er evnen for nødhjelpspersonell til å snakke sammen selv om det ikke finnes radiodekning. Tetra-standarden inneholder evnen for toveis-kommunikasjon (Walkie Talkie) mellom personer.

- Mobiltelefoni er ikke "ressilient". Tetra er. Det benytter kraftig radio. Det har lang batterilevetid, hevder Thomas Quirke.

Ressilient eller feilelastisk, det vil si robust for feil, er helt nødvendig.

Tetra

Tetra, Terrestrial Trunked Radio, er kanskje verdens mest brukte telefonteknologi for nødhjelp.

Håndsett:

Mobiltelefon som er meget robust, tåler det meste, testet i henhold til militære krav. Benytter TDMA, Time Division Multiple Access for overføring, kan overføre data med veldig lav hastighet.

Frekvens:

I Norge 380 – 400 Mhz, 2 X 10 MHz for samtale, gir derfor lang rekkevidde, krever ekstra energi.

Samtale:

Setter opp en samtale på mindre enn et halvt sekund, mot typisk over syv sekunder for mobiltelefonsamtaler. Kan benyttes om Walkie Talkie uten dekning mellom nødhjelpspersonell på et skadestad.

Brukere:

Motorola har 1,9 millioner brukere. Er største, men ikke eneste, leverandør av Tetra.

Les om: