Høyere krav fra Check Point

Høyere krav fra Check Point

Check Point mener den tekniske kompetansen i kanalen er for dårlig.

Check Point har oppdatert programvarearkitekturen i sine sikkerhetsløsninger, og benytter samtidig anledningen til å skjerpe kravene som selskapet stiller til partnerne.

Målet er ifølge danske Computer Reseller News (CRN) å oppgradere forhandlernes kompetanse og sertifiseringer både innen teknisk, salg og markedsføring.

- Vi har konstatert at mange partnere ikke har skjønt tankegangen bak vår arkitektur, og derfor strammer vi nå inn kravene, Jan Johannsen, Check Points tekniske sjef i Norden, til CRN.

Mer kompetente selgere

Johannsen mener det er en generell mangel på teknisk kunnskap i kanalen.

- Mange forhandlere er ikke på det nødvendige nivået de må være for å kunne være en god leverandør til sluttkundene, sier han.

Derfor vektlegger Check Point spesielt å løfte nivået på kompetansen til selgerne. Tidligere har tekniske konsulenter trukket det store lasset, men fremover vil selgerne spille en større rolle i dialogen mellom produsent og sluttkunde.

- Spesielt selgere trenger mer kompetanse for å kunne bearbeide markedet mer målrettet. Derfor øker vi nå innsatsen for å sørge for at selgerne er godt dekket, sier Jan Johansen.

Forhandlere som ikke oppdaterer sertifiseringene vil ikke lenger få tilgang på teknisk support fra selskapet.

Sikkerhet