Huawei i kraftig vekst i Europa

VOKSER STERKT: Huawei er allerede største leverandør av telekomutstyr i Norge. For eksempel denne 4G-ruteren for hjem og SMB-markedet som selges av Netcom. Foto: Huawei

Huawei i kraftig vekst i Europa

Huawei omsatte for 373 milliarder kroner og fikk et overskudd 36 milliarder kroner i fjor – og er dessuten frikjent for spionasjeanklager.

I en fersk britisk rapport er Huawei frikjent fra beskyldninger om spionasjemuligheter i utstyret.

Nettoresultatet for selskapet vokste med hele 32 prosent fra året før, mens omsetningen vokste med 20 prosent.

Det går fram av selskapets nyeste årsrapport. Huawei er også største teleutstyrsleverandør i Norge og er hovedleverandør i mobilnettene både til Telenor og TeliaSonera. I tillegg har de fastnettleveranser blant annet via en rammeavtale med Altibox.

Huawei er blitt en storspiller som tele- og nettverksleverandør med en omsetning som for eksempel er godt over tre ganger så stor som Telenors.

Europa og Kina

Huaweis omsetning vokste med vel 20 prosent i fjor. Selskapet vokste mest i Europa, Midt-Østen og Afrika (EMEA) og på hjemmemarkedet i Kina. Som det framgår er Huawei relativt beskjeden i Asia forøvrig og på det amerikanske kontinentet.

Målt i omsetning er det fortsatt operatør-markedet som er klart størst hos Huawei, samtidig som det er konsumentproduktene som har størst vekst. Det er spesielt i vekstmarkedene i Asia og Afrika Huawei har hatt suksess med sine smarttelefoner.

– Huawei mener seg vel posisjonert for å ta veksten videre med sine store investeringer i innovasjon, spesielt innen skytjenester, analyse av store datasett, 5G, SDN og NFV, heter det i en pressemelding.

Spionasjefrikjent

Det er ikke bare salget som går så det griner. Mistanker og beskyldninger om at utstyret fra den kinesiske giganten har bakdører som kan brukes til spionasje, dukker jevnlig opp.

­I en fersk rapport fra britiske Government Communications Headquarters (GCHQ), den britiske signaletteretningen, frikjennes selskapet for beskyldningene, skriver Techworld.

Huawei etablerte et eget sikkerhetssenter (HCSEC) i Banbury for sjekk og kontroll av eget utstyr av sikkerhetsmyndighetene i 2010. I fjor ble kontrollen fra myndighetene intensivert etter at britiske parlamentarikere i Underhuset sikkerhets- og etterretningskomité rettet skarpt kritikk mot hvordan kontrollarbeidet foregikk.

Nå foreligger signaletteretningens rapport, som konkluderer med at utstyret ikke utgjør en trussel.

I tillegg til etterretningsorganisasjonen er senteret til Huawei systemrevidert av revisjonsselskapet Ernst & Young. Den kontrollen passerte Huawei også.

Huawei på sin side sendte over hundre rapporter inn i sitt eget forskning- og utviklingssenter i Kina. Det dreier seg om gjeldende sikkerhetsstandarder og normaler som må følges for å oppfylle kravene til sikkerhet i europeiske nettverk.

Enigma-koden

GCHQ er etterfølgeren til signaletteretningen som drev sin virksomhet fra Bletchley Park under forrige store krig. Med bidrag fra blant annet informatikkpioneren Alan Turing og tidlige datamaskiner ble den tyske krigskrypteringen Enigma knekt. Det bidro til å forkorte krigen og var helt sentral for seieren i slaget om konvoitrafikken over Atlanterhavet, der den norske handelsflåten spilte en sentral rolle.

I Storbritannia er Huawei en tung leverandør i nettverkene til British Telecom, Vodafone, Talk Talk og EE.

Sikkerhet