Hun er ny Føyen-partner

Hun er ny Føyen-partner

Personvern- og arbeidsrettadvokat Eva Jarbekk er ny partner i advokatfirmaet Føyen.

Eva Jarbekk, anerkjent advokat innen personvern, er blitt ny partner i advokatfirmaet Føyen.

Jarbekk har gjennomført flere store ikt-anskaffelser for offentlige og private klienter og kjenner anskaffelsesregelverket godt. Hun arbeider også med arbeidsrett og tjenestemannsrett, og Føyen ser en trend i behov for kunnskap om både arbeidsrett og om personvern blant advokater.

Før hun ble partner i Føyen jobbet Jarbekk som ekstern advokat for spesialenheten for politisaker, og er også leder av Personvernnemnda som behandler klager på saker fra Datatilsynet.

Jarbekk studerte juss på Universitetet i Oslo, og skrev avhandling om overføring av personopplysninger til utlandet, et tema som stadig blir mer aktuelt. Hun er også en av få norske advokater som har praktisk erfaring med å gi råd om Binding Corporate Rules (BCR), og hun har spesialutdannelse innen forhandling og mekling.

Hos Føyen vil Jarbekk jobbe med ikt-kontrakter og anskaffelser, samtidig som hun fortsatt vil arbeide med arbeidsrett.

Jarbekk er også foredragsholder som gir jevnlige kommentarer på dagsaktuelle problemstillinger til media, og er sensor og veileder på juridisk fakultet i Oslo. Hvert semester reiser hun til Bergen for å forelese om etikk i advokatbransjen for avgangskullet ved juridisk fakultet.

Når hun ikke jobber, er jarbekk ofte å finne på småbruket i Sverige, på veien med motorsykkelen, eller på tur i skogen med familien og hundene sine.

Kjenner du noen som har byttet jobb? Tips oss!

Sikkerhet