Hva mener Høyre om datalagring?

Hva mener Høyre om datalagring?

Torbjørn Røe Isaksen forklarer hvorfor partiet ikke har bestemt seg.

- Kan vi ta intervjuet på Skype, så slipper vi å bli overvåket? Hehe.

La oss tillate oss en tabloid inngang, mens en småsjuk Torbjørn Røe Isaksen leter etter ørepluggen på den andre siden av linjen. Stortingspolitikeren fra Telemark er en uttalt motstander av datalagringsdirektivet, mens Høyre fremdeles er i tenkeboksen.

- Det er ikke nytt at Høyre er delt i slike saker. Det er en fløy i partiet som vektlegger bekjempelse av kriminalitet, og en annen fløy som er mest opptatt av personvernet. Jeg tilhører nok den første fløyen, en sånn som som er for høyere straffer og er litt harry i justispolitikken. Jeg mener politiet trenger tilgang til trafikkdata, og at det bør åpnes for at de får tilgang i forbrytelser med en strafferamme under 4-5 år i et nytt regelverk.

– Og du er mot direktivet?

– Spørsmålet er om lagring av data rettferdiggjør å lagre informasjon om alle i tilfelle man gjør en kriminell handling. Jeg mener svaret er nei. I dag lagrer teleoperatørene i minst tre måneder, men kan oppbevare lengre i forhold til faktureringsdata. Nå skal myndighetene kreve en slik lagring.

– Er det egentlig en stor forskjell?

– Jeg mener det. Jeg synes Lasse Qvigstad har et poeng når han sier at dette er et justispolitisk paradigmeskifte. Essensen er pålagt lagring fra myndighetenes for å etterforske fremtidige lovbrudd. Det er et viktig prinsipielt spørsmål.

Muligens før i sommer

Det er allerede sagt mye om datalagringsdirektivet, som EU har døpt 2006/24/EF, og som nå går under navnet Prop. 49 L. Det er denne som er oversendt Stortinget. Akkurat nå sitter justiskomiteen med Høyres Ingjerd Schou i spissen og vurderer saken. Det kommer garantert til å bli mer diskusjon før proppen er ute av systemet.

– Høringene starter i februar, og så skal partiene si sitt før det vil tas en beslutning.

– Og den tas før sommeren?

- Sannsynligvis, men det tør ikke jeg å garantere.

Det er ikke alltid lett å forstå det politiske spillet. Datalagringsdirektivet har ført til en voldsom debatt, men hva handler diskusjonen egentlig om? Handler det om personvern? Er det for eller mot EU? Diskuterer vi Orwells dystopi? Er det ønsket om total frihet på nettet? Meningene har slått ut i full blomst i det politiske landskapet.

– Dette er jo den første saken på lenge hvor regjeringen ikke bare legger frem en sak for stortinget og får flertall. Det er mange meninger, og jeg er veldig nysgjerrig på hva de ulike partiene vil si i den kommende diskusjonen.

Intern prosess - som er intern

Hva er status? Bare AP er foreløpig for, men samtlige partier på stortinget mener visstnok at politiet bør kunne etterforske trafikk- og lokasjonsdata. Det gjøres også etter dagens ekom-lov.

– At det har blitt en polarisert debatt må nok Arbeiderpartiet ta mye av ansvaret for. De har snakket om Norge som frihavn for barnepornografi. Sånne resonnementer skaper bare uro.

– Men er den politiske avstanden egentlig så stor?

– Det blir spennende å høre hva partiene sier. Vil de stramme inn må de si det. Det samme hvis man mener man skal kjøre dagens regler, eller om de vil ha en egen norsk variant.

– Hva med Høyre?

– Det eneste jeg kan si er at vi har en intern prosess som er intern. Jeg kan ikke forskuttere noen ting, men jeg konstaterer at det var en massiv skeptisk under høringen. Det må stortingsgruppa ta høyde for.

- Hvorfor stresse?

For å rykke tilbake til start. Torbjørn Røe Isaksen mener ikke at datalagringsdirektivet handler om overvåking. I denne sammenheng virker stortingspolitikeren pragmatisk.

– Vi må anerkjenne at direktivet har positive virkninger for personvernet, og også begrenser politiets mulighet til å etterforske på dataene. Noe av det problematiske ved direktivet er at vi i 10-15 år har sett en utvikling hvor påtalemyndighetene stadig får større fullmakter. Dette har blitt den saken som har fått mange til si at nå får det holde.

– Arbeiderpartiet har fått kritikk for å ikke vente?

– Helt klart. Datalagringsdirektivet er en viktig sak som de i det minste burde ventet til EU selv skal evaluere direktivet. Tyskland har ikke funnet ut av hvordan det skal implementeres i regelverket. Det er jo 20 prosent av EUs befolkning. Hvorfor har man det da så travelt?

Den som overlever våren får se.

Les om:

Sikkerhet