Hvor går grensen for overvåkingen?

Hvor går grensen for overvåkingen?

LEDER: Intensjonene er gode, men hvor ender vi til slutt?

I april kunne Computerworld fortelle om et pilotprosjekt fra Tollvesenet som til sommeren innfører kameraovervåking av grenseoverganger mot Sverige i Østfold, og hvor kjøretøyets skilter automatisk blir lest og registrert. Samme teknologi finnes i bomringene og Vegvesenet saumfarer norske veier og parkeringsplasser med samme type kamera i jakten på manglende betaling av årsavgift og forsikringer.

Målet med elektronisk overvåking er alltid basert på gode intensjoner. Trygghet for den enkelte og samfunnet generelt. Rask hjelp ved trafikkulykker er motivasjonen for et nytt system på trappene.

Skeptisk

I denne utgaven av Computerworld på papir kan du lese om prosjektet Ecall, hvor en pilot er i gang i Europa. EU er tydelige på at dette ikke er et forskningsprosjekt, men et prosjekt som skal føre til utrulling. Norge er med, og er allerede i gang med å finne ut av hvordan vi skal implementere teknologien bestående blant annet av gps og et system i kjøretøyet som varsler alarmsentralen automatisk ved en ulykke. Datatilsynet er skeptiske om ordningen ikke blir frivillig. Den skepsisen deler vi. Intensjonen er god, men veien videre er humpete.

Nederlandske myndigheter vil montere en gps i landets kjøretøyer for å måle hvor og hvor langt hver enkelt kjører. Målet er å erstatte dagens avgiftssystem basert på kjøp og eierskap med et avgiftssystem basert på en pris per kjørte kilometer. Dataene samles inn til en etat som igjen vil skattlegge hver enkelt bileier basert på antall kjørte kilometer.

Tøff jobb

Har man først et system hvor man blir pålagt et sporingssystem på kjøretøyene, som i Norges tilfelle kan bli en realitet for å få rask hjelp ved ulykker, er veien kort til mer kreative løsninger - som den i Nederland.

Lagring av samtaletrafikk og datatrafikk med datalagringsdirektivet i minne, stadig flere kameraer i det offentlige rom, kjøretøyovervåking og digitale spor over alt hvor man ferdes - gjør det nødvendig å stoppe litt opp. Hvor ender veien brolagt med gode intensjoner? Debatten er en av våre viktigste i vår tid. Den nye sjefen i Datatilsynet får en meget tøff jobb.

Sikkerhet