- Identitet er den nye brannmuren

- Identitet er den nye brannmuren

It-sikkerhet ikke lenger handler om brannmurer, men må ned på invidiv-nivå.

Itera mener krav til håndtering av tilgang til virksomhetskritisk informasjon er kraftig endret på kort tid, sett i sammenheng med trender innen skytjenester og BYOD - to områder som i all sannsynlighet vil fortsette å definere it-bransjen en god stund fremover.

Integrert sikkerhet

Itera mener it-sikkerhet ikke lenger bare handler om brannmurer og lignende vern mot trusler, men derimot må ned på individnivå, hvor tilgang styres på en langt mer detaljert måte enn det som er vanlig i bransjen i dag.

På det grunnlaget lanserer Itera i disse dager en ny tjeneste, Identity and Access Management (IAM) - levert som en tjeneste.

- Vi har utviklet en tjeneste som vi mener løser utfordringen med hensyn til sikkerhet og funksjonalitet. Det handler om å beskytte tilgang til sensitiv informasjon, sier Alexander Friedensburg i Itera.

Den nye tjenesten lar virksomheter forvalte tilgang for sine brukere, og binder de forskjellige sikkerhetsmekanismene inn i bedriftens eget nettverk. Blant fordelene er single sign-on for it-systemer både i og utenfor bedriften, senteralisert brukeradministrasjon, applikasjonssikring og integrering mot eksisterende løsninger, blant annet mot andre aktører i nettskyen.

Det er spesielt integrering mot skytjenester, public cloud, som Itera mener er særlig relevant.

- I det ligger en stor gevinst for virksomheten, for brukerne trenger ikke logge seg på hver tilgjenglig skytjeneste. Risikoen er jo at uten en slik tjeneste så er det brukerne selv som forvalter egen tilgang i eksterne applikasjoner, sier Friedensburg.

Han trekker frem den populære fillagrings- og deletjenesten Dropbox. Med den nye løsningen til Itera på plass, vil brukere autentisere mot bedriftens eget katalogsystem, som så bekrefter overfor Dropbox at ja, dette er den riktige brukeren.

Brukernavn og passord, per bruker, lagres dermed ikke lenger ute hos public cloud-tilbydere, og det minster faren for at slik informasjon vil komme på avveie, mener Itera.

- Derfor sier vi at identitet er den nye brannmuren. Den erstatter selvsagt ikke en fysisk brannmur, og den må selvsagt fortsatt være på plass. Men det er ikke nok å sikre bedriften, man må sikre data på public cloud i tillegg, sier Friedensburg.

Møter forbrukertrend

Den nye løsningen fra Itera støtter naturligvis opp mot mobile enheter i tillegg til skytjenester. Det er tross alt trender i både sky og mobilitet som har ført til utfordringer rundt sikring av data når folk er på farten eller benytter samarbeidsløsninger i skyen.

Brukerdreven utvikling, eller også forbrukerdrevet markedsutvikling, er kort sagt når teknologi som i utgangspunktet er beregnet for privatbruk finner veien inn i bedriftene. Dette kan skje i hemmelighet eller med bedriftens vitende velsignelse. Det mest opplagte eksempelet er BYOD (Bring Your Own Device), hvor ansatte bruker private smartenheter til og på jobb.

- Utviklingen er brukerdrevet, og bedriftene må ta et standpunkt, mener Friedensburg.

Arne Mjøs, konsernsjef i Itera, mener denne trenden fortsatt er preget av et mylder av forskjellige tjenester og produkter, og at det blir stadig viktigere å implementere metoder for å holde oversikten og ikke minst sørge for at bedriftens data sikres i møtet med forbrukerteknologien.

- Det ligger i kortene hos mange. Både kunder og ansatte opptrer også som forbrukere, og ting skal være lett tilgjengelige. At det er mange komponenter gjør at det kan være vanskelig å holde oversikt, sier Mjøs.

Han sier videre at sikkerhet og brukertilgang er en vesentlig del av løsningen på oversikts-utfordringen.

- Det er bra og viktig å kombinere sikkerheten som bedriften er opptatt av med forbrukernes trang til å ta i bruk praktiske tjenester, mener Mjøs.

Mobilitet og nettsky åpner for mange sourcingalternativer, og når bedriften ofte kan velge og vrake blant globale tilbydere blir det enda viktigere å ha en fullverdig sikkerhetsløsning på plass. Det er her den nye IAM-løsningen fra Itera skal fylle tomrom mellom bedrift og forbruker, og hjelpe til at enda flere tør ta skrittet over i nettskyen, mener Itera.

- Dette er vesentlige komponenter i å hjelpe kundene over på cloud-baserte tjenester. Det gir en bedre tjeneste og bedre sikkerhet, og vi må håndtere sikkerhet som en del av løsningen, påpeker Mjøs.

- Vi er inne i en stor endringsprosess der vi erkjenner at identitet er et virkemiddel for å realisere it-strategien, avslutter Friedensburg.

Sikkerhet