Idex kjøper mer fingeravtrykk

Idex kjøper mer fingeravtrykk

Det norske maskinvareselskapet kjøper teknologi fra Picofield.

Som vi har skrevet før, har norske Idex klokkertro på at Apples innføring av fingeravtrykksensor på Iphone 5S, vil skape et eksplosjonsartet kappløp blant konkurrende produsenter av smarttelefoner for den gjengse forbruker.

Det ville vært brillefint for dem, selskapet er spesialisert på fingeravtrykk-avbildning og -gjenkjennelse.

Slagplanen

Nå øker Idex også sin fingeravtrykk-satsninng. 23. september gikk de til innkjøp av intelektuelle rettigheter fra selskapet Picofield Technologies, et amerikansk selskap som jobber med fingeravtrykksensordesign og skreddersydd utvikling for forbrukerenheter. Med på kjøpet får Idex også tre av de raffeste ansatte i det amerikanske selskapet.

De tre er gründerme Fred Benkley, Thar Chasey og David Geoff, som begynner hos Idex America i oktober. To av dem har også grunnlagt det markedsledende selskapet Validity Sensors, og gjengen sitter på over et tiår med erfaring, pluss et rikt og bredt kontaktnett i USA.

Bakgrunnen for inversteringen er at Idex har startet et program for å kommersialisere sin lavkosts berøringssensor som er skreddersydd for forbrukerenheter. Dingsen har høy ytelse sett fra et biometrisk ståsted, og er basert på Idex' intellektuelle eiendom og viten. Men Picofield satt på et patent og flere patentsøknader og andre former for intellektuell eiendom Idex kunne dra nytte av i sitt program.

Kost/nytte

Derfor gir Idex 4,5 millioner dollar. Det er viktig å understreke at Idex ikke kjøper hele selskapet, men bare teknologien de trenger, pluss de tre nevnte ansatte. Tre fjerdeler av summen er betalt, resten skal punges ut etter hvert som Idex klatrer på suksesstigen med sine nye produkter. Idex vil også foreta definerte betalinger basert på produktutsendelser som inkluderer Picofields teknologi.

Idex' plan er å lansere en berøringssensor for massemarkedet, med svært konkurransedyktig og markedsomveltende kost/nytte-forhold.

Sikkerhet