IKT-Norge raser mot Arbeiderpartiet

IKT-Norge raser mot Arbeiderpartiet

Datalagringsdirektivet splitter regjeringen i Soria Moria 2.

Da Soria Moria 2 ble lagt frem i går, kom de rødgrønnes uenigheter om datalagringsdirektivet tydelig frem. For mens Senterpartiet og SV går mot, går Arbeiderpartiet for å innføre direktivet i Norge.

Følgende står å lese i den nye fireårsplanen:

"Arbeiderpartiet vil implementere datalagringsdirektivet forutsatt at det i utredningen ikke framkommer klare negative konsekvenser for personvernet. Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet vil av personvernmessige hensyn gå mot implementering av EUs datalagringsdirektiv i norsk rett. SVs og SPs statsråder og stortingsrepresentanter stilles fritt i denne saken".

Paradoksalt

Samtidig skrives det at regjeringen skal "verne om enkeltmenneskets rett til privatliv og til politisk organisering uten innsyn fra myndighetene" og "sikre personvernet gjennom å fortsatt styrke Datatilsynets arbeid". Et paradoks, mener IKT-Norge.

- Skal Arbeiderpartiet bidra til å opprettholde personvernet må de også ta tydelig standpunkt mot overvåkningen. De motstridende uttalelsene i Soria Moria 2 peker tvert i mot i retning av en flørt med metoder som fremstår som en bestilling på å opprette en Lund-kommisjon nummer 2, sier Torgeir Waterhouse i en pressemdling.

IKT-Norge trekker frem motstanden til direktivet fra regjeringspartnerne, Datatilsynet, Lund-kommisjonen og nettets bloggere og debattanter.

"Alle skal med"

- Det fremstår som opplagt at dette overvåkningsregimet har klare negative konsekvenser for personvernet når absolutt alle skal overvåkes. Det var kanskje dette Arbeiderpartiet mente med "Alle skal med", sier Waterhouse.

- Det er på høytid at de overvåkningsvennlige i norsk politikk snur. Og om ikke all motstanden får dem til å revurdere burde det være et tydelig nok signal at EU allerede er i ferd med å begynne evaluering av direktivt før et det er ferdig implementert hos EUs medlemsland, sier Waterhouse.

Fornøyd

Samtidig som Waterhouse er skuffet, jubler hans kollega Maria Angell Dupont i IKT-Norge over andre punkter.

- Den langsiktige innsatsen IKT-Norge har gjort for å få IKT på agendaen i valgkampen har nå vist seg å ha effekt, sier hun i en melding.

Regjeringen går inn for at offentlig informasjon skal bli gratis tilgjengelig for alle, i digital form, noe IKT-Norge mener er svært positivt. De mener dette kan føre til mye innovasjon og nye verdier.

- Sammenliknet med Soria Moria 1-erklæringen, er det store fremskritt å spore for ikt, men det er fortsatt lang vei å gå før vi er i mål, sier Dupont.

Les om:

Sikkerhet