Irer kan knekke snokeloven

Irer kan knekke snokeloven

En irsk personverngruppe har gått til sak mot EUs datalagringsdirektiv.

En personverngruppe i Irland, Digital Rights Ireland, har anlagt sak mot sin egen regjering om innføringen av det omstridte datalgringsdirektivet. Gruppen mener direktivet bryter med en rekke grunnleggende prinsipper for demokrati og menneskerettigheter.

Saken skal opp for en irsk domstol i vår, men gruppen vil be om å overføre saken til EU-domstolen.

- Vi mener saken bør bringes in for den europeiske domstolen fordi den berører menneskerettsspørsmål som ikke kan avgjøres på nasjonalt nivå, sier advokat TJ. Mcintyre, som fører saken for Digital Rights Ireland Group, til Computerworld.

Det kan få store konsekvenser om irene vinner fram med sitt søksmål.

- Hvis vi vinner kan det hende at hele loven blir sendt tilbake til skrivebordet. Det er også mulig at man bestemmer at slike lover skal avgjøres på nasjonalt nivå, sier TJ McIntyre som for øvrig har massiv internasjonal støtte i sin sak.

Massiv støtte

Irland har akkurat pågebynt implementeringen av datalagrinsdirektivet. Fra før har Danmark, Storbritannia, Tyskland og Spania innført direktivet.

Den irske regjeringen vil forsøke å hindre at saken blir overført til EU-domstolen ved å hevde at et privat firma ikke har juridisk rett til å et slikt søksmål, hevder McIntyre, som til daglig underviser i jus ved University College i Dublin.

Digital Rights Ireland har massiv støtte i sin sak, fra personvern- og interessegrupper i USA, Storbritannia, Italia, Danmark og en rekke andre europeiske land.

Les om:

Sikkerhet