Island setter DLD på pause

Island setter DLD på pause

Alltinget venter med DLD-implementering. Jonas Gahr Støre vil likevel ikke vente her til lands.

To ganger har Island stoppet vedtak om å ta inn Datalagringsdirektivet (DLD) i EØS-avtalen, etter ønske fra eget parlament.

Det bekrefter ambassadør Thorir Ibsen ved den islandske ambassade i Brussel, ifølge Nationen.

- Det er ulike syn i utenrikskomiteen på Alltinget om hvor vidt direktivet er EØS-relevant eller ikke. Det er også de i komiteen som mener vi bør vente på konklusjonen av EUs gjennomgang av direktivet, sier han til Nationen.

- Uviktig

EU-kommisjonen ventes å legge frem et forslag om endringer i direktivet i løpet av året.

Norges utenriksminister, Jonas Gahr Støre, mener islands praksis i saken ikke har noe å si for situasjonen her til lands.

«Island vil avvente til EU har gjort sin revisjon. Det er i dag situasjonen. Det mener vi ikke bør være noen spesiell grunn til å vente,» har han fortalt Europautvalget i Stortinget, men har ikke kommentert saken ytterligere overfor Nationen.

- Bør utsettes

Senterpartiets leder Liv Signe Navarsete mener burde følge Islands retning og vente til EUs evaluering og revidering er ferdig.

- Når Island setter ned foten for å innføre direktivet, så blir det heller ikke innført i EØS-retten. Da bør saken også utsettes fra norsk side, sier hun til Nationen.

Island har trukket DLD fra EØS-komiteens dagsorden i desember og februar. Det er i denne komiteen EFTA-landene møter EU og EUs regelverk, som DLD, vedtas inn i EØS-avtalen.

Høyres stortingsrepresentant Nikolai Astrup påpeker at DLD uansett er utsatt inntil videre her til lands, om så av praktiske årsaker.

Sikkerhet