Itakt-prisen til Birkeland

Itakt-prisen til Birkeland

Norcert-direktøren har bekjempet kriminalitet i it-sektoren.

Itakt-prisen for 2009 er tildelt Christophe Birkeland for hans mangeårige personlige innsats for å spre kunnskap om utviklingen i trusselbildet innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi for enkeltpersoner, virksomheter og Norge som nasjon, skriver Itakt i en pressemelding.

Prisen er på 20.000 kroner og tildeles den eller dem som ”har utmerket seg når det gjelder kriminalitetsbekjempelse innen telekommunikasjons- og internettsektoren”.

– Christophes innsats er viktig for oss alle sammen, sier Henrik Seip, styreleder i Itakt.

Synlig leder

Birkeland er avdelingsdirektør for Norcert i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). Organisasjonens oppgave er å forebygge alvorlige angrep mot samfunnskritisk infrastruktur og informasjon på it-siden, varsle om alvorlige angrep, trusler og sårbarheter, og koordinere responsen i forbindelse med alvorlige sikkerhetsangrep.

– Han har gjennom mange år fremstått som en synlig og kunnskapsrik leder på et strategisk fagfelt. I tillegg har han demonstrert en særlig evne til å kommunisere trusler og beskyttelsestiltak langt utenfor ikt-menigheten, og han har skapt interesse for et vanskelig tilgjengelig tema i mediene og allmennheten. Vi håper prisen kan være et lite bidrag til at han fortsatt vil stå på i mange år.

Lagarbeid

Birkeland mottok prisen og holdt foredrag på Itakts årsmøte i Oslo i dag.

- Dette var en hyggelig overraskelse og en fin oppmuntring. Truslene over internett øker for hver dag, og vi oppdager og håndterer stadig flere og mer alvorlige dataangrep, sier Birkeland, som benytter anledningen til å berømme sine medarbeidere i Norcert.

- Det vi driver med er absolutt lagarbeid, og Nasjonal sikkerhetsmyndighet er en kunnskapsbedrift i ordets rette forstand.

Les om:

Sikkerhet