Juss hindrer nye systemer i Forsvaret

Juss hindrer nye systemer i Forsvaret

Sikkerhetsloven setter en stopper for Forsvaret og deres leverandører i å lage velfungerende systemer.

Onsdag arrangerte Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) et seminar med temaet informasjonssikkerhet. Der kom det frem at en av utfordringene som Forsvaret står ovenfor i forhold til nye systemer, er de begrensningene som Sikkerhetsloven setter for informasjonsflyt. Dette gjelder særlig for dokumenter med ulik sikkerhetsgradering.

- Det betyr at vi ikke kan koble sammen informasjon som ikke har samme gradering. Teknologisk er det mulig, men lovverket setter begrensninger, sier Jørund Nygård, nestkommanderende for Forsvarets sikkerhetsavdeling.

Dette betyr at forsvarsleverandører må forholde seg til disse reglene, og kan ikke utvikle de systemene som Forsvaret etterspør.

Det er en problemstilling som gjelder alle nasjoner. I praksis betyr det at Forsvaret forholder seg til NATO-standarder når det er aktuelt, for eksempel i internasjonale operasjoner, og nasjonale standarder når det gjelder.

- I tillegg er det aktuelt for FLO (Forsvarets logistikkorganisasjon, red. anm.) å koble seg opp mot sivile systemer, som for eksempel banksystemer. Også her blir det klare begrensninger, sier Nygård.

Sikkerhet