Kan tvinges til gps-sporing i alle biler

Kan tvinges til gps-sporing i alle biler

Nødboks skal selv ringe 112 ved alvorlige ulykker. Datatilsynet er skeptisk.

I en alvorlig bilulykke teller sekundene til skadde får legehjelp. Om ikke altfor lang tid, kan bilen selv ringe nødnummeret om et slikt uhell skjer. Da vil blant annet gps-posisjon og andre relevante data om krasjen sendes direkte til nødmeldingssentralen, som håndterer det som et vanlig nødoppkall.

EU-prosjektet kalles Ecall, og en pilot rulles snart i gang i Europa. Det nåværende realistiske anslaget er at det skal være i drift rundt 2014. EU har vært presise i sin beskjed om at dette ikke er et forskningsprosjekt, men et prosjekt som skal føre til utrulling. Norge er med i implementeringsplattformen til EU-kommisjonen, og er for tiden i gang med å finne ut av hvordan det hele skal fungere her til lands.

- Dette er et EU-prosjekt som er en del av Road Safety-prosjektene. Der ligger det flere prosjekter som går på hvordan ikt kan bedre sikkerheten på veiene. Et av dem er Ecall, og her er Norge innblandet, sier Egil Bovim, direktør i Nasjonalt kometansesenter for helsetjenestens kommunikasjonsberedskap (Kokom).

Kokom leder den praktiske delen av prosjektet i Norge, og har vært involvert i prosjektet siden 2004.

Kan bli tvang

I utgangspunktet har EU-kommisjonen ønsket at det hele skal være en frivillig ordning, men det har vært politisk misnøye med fremdriften i EUs politiske kretser.

- EU-kommissær for tele, Vivian Redding, begynte å rasle med direktivsabelen, og det har blitt fremmet forslag om direktiv. Men hun er ikke lenger kommissær for tele, og ingen har full oversikt over hva som skjer ennå, sier Bovim.

I et notat til Styringsgruppen Forberedelse Implementering Ecall i Norge, signert 19. januar, i kjølvannet av et Ecall-møte i Brussel, vurderer Bovim det slik at Norge bør forholde seg til at det kommer et direktiv. I så fall forventes det at direktivet skal være gyldig fra 2015.

Datatilsynet er med i den norske styringsgruppen for Ecall-prosjektet, og er skeptiske om det blir direktiv, og dermed tvang til å ha aktivert en slik nødboks.

- Datatilsynet reagerer hvis frivilligheten blir borte og det samtidig er snakk om at dette skal implementeres i alle nye biler. Vi vil følge med på arbeidet, og deltar i styringsgruppen for å ivareta personvernet. Vi må passe på at de tingene man har blitt enige om på personvernsiden i Europa blir implementert når det gjelder Ecall, sier Atle Årnes, senioringeniør i Datatilsynet.

Livsviktig info

Den såkalte Artikkel 29-gruppen, bestående av instanser som driver med personvern i Europa, har skrevet et dokument om Ecall, der det blant annet går frem at brukeren må ha mulighet til å slå av utstyret om ønskelig.

- Det må vi få gjennomslag for. Men det er ikke Norge som bestemmer hvordan det generelle skal være, det er alle landene. Vi får passe på hvordan det går og eventuelt sette egne krav i Norge, sier Årnes, som er klar på en ting:

- Hvis dette først innføres, som ikke er helt avgjort ennå, så skal Ecall-utstyret i utgangspunktet, slik intensjonen engang var, sende veldig begrenset info, kun det som er helt nødvendig i forbindelse med å redde liv.

Volvo har allerede på plass nødboks, men Bovim fra Kokom er skeptisk. Les mer på neste side!

Sikkerhet