IKKE GODT NOK: Gammeldagse sikkerhetstiltak som sikring av endepunkter og nettverkets grense er ikke godt nok lenger.

SIKKERHET: Kaspersky Labs lanserer to nye sikkerhetstilbud for større bedrifter, offentlig sektor, MSP-er og nettilbydere. (Illustrasjon: Thomas Breher/Pixabay.com)

Kaspersky lanserer nye sikkerhetstjenester

To nye løsninger for bedriftsmarkedet skal stoppe nettangrep og styrke it-sikkerheten.

Kaspersky Labs mener det ikke lenger holder med endepunktbeskyttelse for å stå i mot digitale angrep. Selskpet lanserer nå to nye sikkerhetsløsninger myntet på bedriftsmarkedet. 

Viktig å oppdage angrep tidlig

Det er ingen tvil om at det fortsatt er vikig å beskytte bedriftens digitale grenser på den gode, gamle måten. Men det er også viktig å møte nye trusler så rakt og effektivt som mulig. Dette krever en kombinasjon av teknologi og intelligent analyse, mener Kaspersky.

- Når bedrifter står overfor en motstander som har ferdighet, kunnskap og vilje til å knekke de mange eksisterende sikkerhetsteknologier, så trenger bedriften kunnskap og detaljer om mulig angrepsvektor og evnen til å skille normal drift fra ondsinnet aktivitet, sier Garry Kondakov i Kaspersky Labs i en melding.

- Dette er en enorm oppgave som krever solid kompetanse innen sikkerhet kombinert med teknologi som er i stand til å fange opp kriminelle handlinger i skredet av daglig aktivitet i store konserner, fortsetter han. 

Denne oppgaven skal Kaspersky nå prøve å løse med de to nye sikkerhetstjenestene Kaspersky Anti Targeted Attack Platform og Kaspersky Security Intelligence Services.

Avansert trafikkanalyse

Kaspersky Anti Targeted Attack Platform er løsningen som skal la bredriftskundene oppdage angrep tidlig nok til å forsvare seg. Dette skal skje gjennom overvåkning og analyse av trafikk på nettverket, nett og epost. Mistenkelig aktivitet og hendelser blir så behandlet i en avansert sandkasse og grundig analysert for å bekrefte eller avkrefte at bedriften er under angrep.

Sandkassen er basert på eksisterende Kaspersky-teknologi, og lar bedriftens it-folk atomatisk bryte ned mistenkelige objekter i et trygt, adskilt virtuaisert miljø.

En annen del, Kaspersy Targeted Attack Analyzer, benytter databehandling og maskinlæring for å vurdere trusler med forskjellige analyseteknologier. Det er her den endelige dommen faller, om det er angrep på gang eller bare uvanlig, men ufarlig aktivitet som er på ferde.

Test, kunnskap og mer analyse

Kaspersky Security Intelligence Services er en pose blandet drops, en pakke med forskjellige tilbud. Produktet er myntet på store bedrifter, offentlig sektor, nettilbydere og MSP-er.

Penetrasjonstesting og vurdering av applikasjonssikkerhet er en av de tre hoveddelene. Her skal Kaspersky forutsi hvordan digitale angrep kan skje, slik at det kan forebygges. En annen del omhandler kunnskapsutvikling og kompetansebygging. Det inkluderer kunnskapsbygging om sikkerhet for bedriftens ansatte, men også grunnopplæring i sikkerhet, analyse og omvendt utvikling av skadevare og metoder for digital etterforskning.

Den tredje, og siste delen av Security Intelligence Services leverer sikkerhetsrapportering, sporing og overvåking av botnet samt oppdatering av informasjon om digitale trusler. Herunder også tilbud om tilpassede rapporter om spesifikke trusler som rusler rundt ute i cyberspace.

Mer informasjon og whitepapers ligger ute på Kasperskys nettsider.

Sikkerhet