Klagestorm mot ikt-bransjen

Klagestorm mot ikt-bransjen

Klager på markedsføring og avtalevilkår på ikt-området topper bransjeoversikten til Forbrukerombudet.

Forbrukerombudet mottok i alt 7416 klager og henvendelser i 2007.

- Det er en liten nedgang i forhold til rekordåret 2006, men vi registrerte en økning i antall klager på spam, uadressert reklame og ulike former for svindelmarkedsføring, sier forbrukerombud Bjørn Erik Thon i en pressemelding.

Statistikken for 2007 viser at klager på markedsføring og avtalevilkår på IKT-området topper bransjeoversikten med 1282 henvendelser. Disse omfatter innholds-/underholdningstjenester, bredbåndstelefoni samt fasttelefon- og mobilabonnement.

- Det høye klagetallet viser at det fortsatt gjenstår mye arbeid før forbrukerne får trygge løsninger på dette viktige området, sier Thon.

Klager på villedende prisopplysninger var en gjenganger innenfor flere bransjer og saksområder, bl.a. på områdene netthandel og markedsføring av bolig og eiendomsmegling.

LES OGSÅ: Strengere spam-regler

Forbrukerombudet mottok 872 henvendelser og klager på utsendelse av e-post-reklame uten innhenting av samtykke fra mottaker på forhånd. Det var flere enn året før. Det var også en økning i antall klager på levering av uadressert reklame til forbrukere som klart har markert at de ikke ønsker slik reklame, i alt 371.

Mange forbrukere reagerer negativt på telefonsalg. I 2007 var det 937 klager og henvendelser som gjaldt denne salgsformen. Mange reagerte på at de fikk oppringninger til tross for at de har reservert seg mot telefonsalg, og mot pågående selgere som benyttet ufine salgsmetoder. Flere av klagerne mottok, etter telefonsalgshenvendelsen, regning med krav om betaling for varer eller tjenester som de ikke hadde bestilt.

- Klagetallene for spam, uadressert reklame og telefonsalg viser at det er stor misnøye med påtrengende markedsføringsformer som forbrukerne ikke ønsker, sier Bjørn Erik Thon.

LES OGSÅ: Nordisk aksjon mot nettbutikker

Mange forbrukere ble også i fjor utsatt for ulike former for svindelforsøk, særlig lotterisvindel og nettsvindel. Det ble registrert 218 klager og henvendelser, en økning fra året før.

159 henvendelser gjaldt markedsføring og avtalevilkår på området TV. Det var også en økning i forhold til 2006.

Sikkerhet