Klumsete arbeidere grunnen til datatap

Klumsete arbeidere grunnen til datatap

It-ansatte mister utstyr i gulvet og skriver over viktige filer.

Morselskapet til dataredderne i Ibas, Kroll Ontrack, har undersøkt årsaken til datatap, både i private hjem og i bedrifter.

Av de 2.000 spurte svarer 40 prosent av menneskelig svikt er den vanligste årsaken til tap. 29 prosent oppgir at det er maskinvarens egen skyld.

Mister i gulvet

Ibas' egne tall viser at 23 prosent av henvendelsene i Norden dreier seg om direkte menneskelig feil i form av overskrevne eller feilslettede filer.

77 prosent skyldes fysiske feil, men 30 prosent av disse skyldes menneskelig svikt. Det vil si for eksempel at man har mistet harddisken i gulvet.

Til sammen utgjør dermed menneskelig svikt og uhell 46 prosent av henvendelsene.

Advarer mot hjemmesnekring

Ettersom Ibas lever av å rekonstruere data for kunder, er det kanskje ikke så overraskende at de advarer mot å prøve å gjøre dette selv.

- Er man ikke 100 prosent sikker på hvordan man skal håndtere problemet, bør man la være å utbedre problemet på egenhånd, sier avdelingssjef Øyvind Nyland i Ibas i en pressemelding.

- Du risikerer å forverre skaden. Normalt klarer Ibas å redde data i over 80 prosent av tilfellene, men i tilfeller der selvhjelp er prøvd ut dobles antall saker hvor rekonstruksjon er umulig.

Les om:

Sikkerhet