SAMMEN OM SIKKERHET: Arne Helme i KMPG og Sofie Nystrøm i CCIS. (Pressefoto)

SAMMEN OM SIKKERHET: Arne Helme i KMPG og Sofie Nystrøm i CCIS. (Pressefoto)

KPMG og CCIS inngår strategisk samarbeid

Fintech-selskapet blir bidragsyter til forskningssenterets arbeid innen informasjonssikkerhet.

Senter for cyber- og informasjonssikkerhet (CCIS), som er en del av NTNU, har i oppgave å styrke kompetanse og ferdigheter til å beskytte mot, oppdage, respondere på og etterforske kriminelle handlinger i det digitale rom.

Nå blir revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG ny samarbeidspartner.

- Spesielt interessant er KPMGs arbeid med å gjøre toppledere og styremedlemmer mer bevisst sitt overordnede ansvar for å sikre verdier og omdømme, og for å inkorporere cybersikkerhet i virksomhetens strategiske arbeid med risikostyring og forretningsutvikling,  sier Sofie Nystrøm, leder i CCIS om sin nye samarbeidspartner.

Det globale selskapet KPMG leverer tjenester innen revisjon, regnskap, rådgivning, skatt, agvift og forretningsjus. Samtlige er områder der digital sikkerhet er ekstremt viktig.

- Cyberkriminalitet er en av vår tids største og mest uforutsigbare trusler. Virksomheter som kartlegger og overvåker trusselbildet og etablerer gode sikkerhetsmekanismer, kan gjøre cybersikkerhet til en strategisk konkurransefordel. Men for å få til det trengs riktig kunnskap og kompetanse, sier Arne Helme, leder for cybersikkerhet i KPMG Norge.

- Kompetanseoverføring og kunnskapsdeling er en viktig ingrediens i KPMGs kundeoppdrag. Gjennom samarbeidet med CCIS og deres partnernettverk, kan vi styrke dette arbeidet ytterligere, avslutter han.

KPMG har rundt 1.000 medarbeidere i Norge, fordelt på 26 kontorer rundt om i landet.

Sikkerhet