KPMG satser sterkt på it-sikkerhet

KPMG satser sterkt på it-sikkerhet

Geir Arild Engh-Hellesvik skal lede selskapets norske avdeling.

KPMG er mest kjent for revisjon og regnskap, og er blant verdens største tilbydere av tjenester innenfor skatt og rådgivning. Nå skal det satses sterkere på informasjonssikkerhet.

Av det norske selskapets 900 ansatte, jobber åtte personer nå i enheten for informasjonssikkerhet, og Geir Arild Engh-Hellesvik er ansatt som ny leder for fagområdet.

- KPMG har flere års erfaring i arbeid med informasjonssikkerhet, men fagområdet er raskt voksende. Vår kompetanse og kunnskap er spisset mot tre områder. Personvern, risiko- og sårbarhetsvurderinger, samt styringssystemer og retningslinjer, rutiner og prosesser for den enkelte, sier Engh-Hellesvik til Computerworld.

Samarbeid med Watchcom

KPMG har et samarbeid med Watchcom som leverandør av teknisk sikkerhetskompetanse, og har foreløpig ingen planer om å bygge opp egen kompetanse på et rent teknisk nivå.

- Vi har ikke kompetanse på for eksempel penetrasjonstesting og brannmurkonfigurasjon, det lar vi Watchom gjøre. Vi tror det er en fordel for oss og kundene at vi har noen av landets beste folk til å holde på med det for oss, sier Engh-Hellesvik.

Målsettingen er likevel å skape ”det mest kompetente og spennende fagmiljøet i landet innen prioriterte sikkerhetsområder, som blant annet omfatter sikkerhetsledelse, håndtering av regulatoriske krav og risikovurdering”, ifølge selskapet.

Nytt selskap

Et av virkemidlene er et nytt, felles europeisk selskap som skal gjøre det enklere å samarbeide på tvers av landegrensene.

- Det har vært et europeisk KPMG-samarbeid tidligere, men et eget selskap med felles plattformer gir langt bedre muligheter, blant annet for å betjene større kunder.

Selv har Engh-Hellesvik tidligere arbeidet med informasjonssikkerhet, sikkerhetstesting, evaluering av sikkerhetsarkitektur og it-revisjon i Ernst & Young. I dag har han blant annet tillitsverv som styremedlem i ISACA Norway Chapter og Cloud Security Alliance Norway Chapter.

- Med min erfaring som rådgiver for selskaper innen en rekke bransjer og for noen av Norges største virksomheter, er jeg sikker på at jeg også kan tilføre KPMGs krevende oppdragsgivere ny kunnskap. Det ser jeg frem til, sier han.

Sikkerhet