Krever svindeltak i nettbanken

Krever svindeltak i nettbanken

Kundenes erstatningsansvar ved nettbanksvindel bør begrenses oppad til 8000 kroner, mener Forbrukerrådet.

- Erstatningsansvaret ved svindel i nettbank må ligge hos bankene. Finansinstitusjoner må ha et generelt ansvar for sikkerheten ved bruk av nettbank, sier Bjørnar Eilertsen i Forbrukerrådet til Aftenposten.

En slik ordning har vært nedfelt i finansavtaleloven i 15 år for bankkort, og det er på høy tid at det kommer på plass regler som definerer klarere hvor ansvaret skal ligge i nettbankene, mener han.

Politiets datakrimavdeling fikk i fjor inn 50 nettbanksvindelsaker. Det er svindlet gjennom nettbank for anslagsvis to millioner kroner de siste to årene. I Sverige er riktignok svindeltallene langt høyere, men det er uansett på tide å klarlegge ansvaret, synes Forbukerrådet.

LES OGSÅ: Indentitetstyveri når nye høyder

- Bankene opplyser at de erstattet for 200 000 kroner i fjor. Men det er rimelig å anta at bankene vil se annerledes på erstatningsansvaret dersom beløpet for eksempel blir opp mot 200 millioner kroner. Ved svindel kan man vanskelig sette en pris på de sensitive opplysningene som ligger lagret i nettbanken, sier Eilertsen til Aftenposten.

Banklovkommisjonen vurderer nå finansavtaleloven med henblikk på lovendringer. Kredittilsynet og Finansnæringens hovedorganisasjon mener at dette arbeidet bør bli ferdig før de tar stilling til en eventuell svindelgaranti. Kundene er allerede godt beskyttet, hevder informasjonsrådgiver Marit Giske i DnbNOR, som ikke vil kommentere eventuelle forslag til lovendring utover det.

Les om:

Sikkerhet