Krypterer passordene

Krypterer passordene

TurboCrypt som beskytter mot keyloggere på jakt etter passord og annen innloggingsinformasjon.

Tyske PMC Ciphers har lansert programmet TurboCrypt som beskytter mot keyloggere på jakt etter passord og annen innloggingsinformasjon. Kryptering låser dataene ned med en tilnærmet innbruddsikker algoritme. Men det gjør det desto viktigere at passord eller uttrykk som brukes til å aksessere de krypterte dataene også er godt sikret.

TurboCrypt kan kryptere tastaturtegn «on-the-fly» – før keyloggere eller snokete fiendtlig kode får mulighet til å fange opp hva som skrives inn. Dermed skal systemet ifølge selskapet også kunne være sikkert dersom det er for eksempel er infisert av trojanere.

Programvaren benytter seg av to låsekonsepter for å gjøre passord eller skjermdump praktisk umulig. Et trojansikker dialogboks spretter opp når brukeren skal skrive inn passord. Dette er et virtuelt tastatur hvor hele vinduet flimrer og kan være slitsomt å bruke.

Feltet hvor man skriver inn passordet fylles og slettes flere ganger i sekundet med tegn og tall. Brukeren velger et tegn fra det flimrende utvalget, og tegnene og tallene man kan velge fra skifter hele tiden plassering.

Ved at skjermbildet fornyes raskere enn hva hackerprogramvare kan registrere, og at tegnutvalget endres i en tilfeldig rekkefølge for hvert tegn som skrive inn, er det svært vanskelig for snoker å relatere museklikk til skjermbildene.

Den andre mekanismen som benyttes finner vi under panseret. Programmet bruker teknologi i Windows sin oppgavebehandling for å sikre seg mot trojanere ved å heve trådprioriteringsnivået til å midlertidig bruke all tilgjengelig CPU-kraft på den første tilgjengelige CPU-kjernen. Dette setter en effektiv stopper for trojanere som vil laste prosesser fra lavere nivåer.

TurboCrypt er tilgjengelig for Windows XP, og 32-bits og 64-bits versjoner av Windows Vista. Det hele er kostnadsfritt for krypterte volumstørrelser på opptil 32 GB så lenge brukerne registrerer seg. Mer informasjon finner du på www.turbocrypt.com.

Les om:

Sikkerhet