Lager fellesfront mot Facebook

Lager fellesfront mot Facebook

Datatilsyn fra hele norden utfordrer Facebook på personvernspørsmål. Partene møttes i Irland mandag.

Datatilsynet møtte Facebook i Irland mandag, sammen med svenske og danske kolleger. Tema: Hvordan selskapet håndterer brukernes personopplysninger. Utgangspunktet var rapporten Facebook leverte som svar på Datatilsynets mange spørsmål i august.

Les saken her: Facebook svarer Datatilsynet

- Facebook stilte med seks representanter, og vi diskuterte temaer som blant annet nettkrenkelser, ”liker”-funksjonen, og hva slags opplysninger Facebook gir brukerne om hvordan de selv kan ivareta sitt eget personvern, sier Datatilsynets direktør Bjørn Erik Thon, til Computerworld.

- Godt posisjonert

Thon forteller at irske myndigheter i disse dager har begynt behandlingen av en sak mot Facebook, basert på en klage fra den Østerrikske jus-studenten Max Schrems. Datatilsynet skal ha nye møter med Facebook, men avventer utfallet av blant annet denne saken for å vurdere hva man skal gjøre videre.

- Jeg føler vi er godt posisjonert, og vi fått god kontakt med datatilsynet i Irland, som gir et godt grunnlag for videre samarbeid, sier Thon.

Han sier også at han opplevde Facebooks representanter som ”mottagelige for innspill,” uten at han tror det betyr at Facebook vil foreta endringer umiddelbart.

- Facebook bryter personvernloven

Max Schrems ba i august om innsyn i all informasjon som er lagret om ham i Facebooks arkiver, noe man har krav på, ifølge europeisk lovgivning. Schrems fikk en cd med 1200 sider som omfatter hans aktiviteter på Facebook, og det er med denne informasjonen i hånd Schrems finner grunn til å mene at Facebook bryter loven på en rekke punkter.

Schrems har klaget Facebook inn for datatilsynsmyndighetene i Irland, fordi det er der Facebook har sitt kontor i juridisk sammenheng, og som gjør at Facebook er underlagt så vel irsk som europeisk personvernlovgivning. Schrems fronter en liten gruppe jus-studenter fra Wien, som har opprettet nettstedet Europe versus Facebook der de stiller seg kritiske til hvordan Facebook samler inn, lagrer og bruker personopplysninger.

Minst tre av gruppens medlemmer skal ha fullført prosessen med å kreve sine data utlevert fra Facebook, hvorpå de har fått utlevert en cd full av bilder, beskjeder og masse annen profildata, inkludert datoer, folk som har blitt tagget, geo-lokasjonsdata for hvor bilder er lastet opp fra, venneforespørsler og så videre. Men mye informasjon skal ha vært utelatt, og Facebook skal også ha brutt loven ved å ignorere tidsfrister for krav om innsyn, hevder gruppen.

- Full granskning

På gruppens nettsted gjøres det rede for en rekke konkrete tilfeller der de mener Facebook bryter loven. Schrems’ klage på vegne av gruppen førte til at datatilsynet i Irland nå har gått til full granskning av Facebooks kontorer, i det en talsmann for tilsynet omtaler som ”en svært viktig, grundig og intens prosess som strekker seg over fire eller fem dager. Så skal vi publisere en detaljert rapport, og Facebook må svare for seg”, heter det på nettsiden.

Ifølge Thon vil utfallet av denne saken ha betydning for hvordan Datatilsynet skal forholde seg til Facebook fremover. Det er foreløpig uklart når det irske datatilsynet er ferdig med sin rapport.

Sikkerhet