Lager strategi for hackerkrig

Lager strategi for hackerkrig

Storbritannia skal bruke både ormer og virus i cyberkrig mot terrorister og fiendtlige stater.

For første gang er den britiske regjeringen åpen med at de utvikler planer, strategi og verktøy for å drive digitalt forsvar og krigføring.

Strategien utvikles i regi av det britiske Ministry of Defence og etteretningsorganet GCHQ (Government Comunications Headquarters), ifølge The Telegraph.

- Mens internett uten tvil er en kraft for sosiale og politiske goder, og avgjørende for økonomisk vekst, har vi behov for å beskytte oss mot trussler. Denne strategien skal ikke bare håndtere trussler fra terrorister, men også kriminelle som truer vår velstand, sa britiske statsminister David Cameron under presentasjonen av landets nye cyberstrategi.

Planene inkluderer bruk av verktøy som Stuxnet-ormen, av antatt israelsk opphav, som nylig ble brukt i et angrep mot iranske atomkraftverk, og et virus GCHQ benyttet for å bytte ut en bombe-manual på internett med en kakeoppskrift.

Antyder Kina og Russland

Den britiske regjeringen navngir ikke Kina eller Russland direkte i dokumentet som er frigjort i forbindelse med cyberkrig lanseringen, men antyder dette med å si at "flere av de mest sofistikerte trusslene for britisk cyberspace har opprinnelse i andre stater som utøver spionasje med mål å spionere på eller kompromittere våre offentlige, militære, induststrielle og økonomiske aktiva i tillegg til å overvåke motstandere av deres regime".

Dette er en henvisning til flere hacker-angrep mot offentlige organisasjoner og virksomheter i Storbritannia, som har opphav i Kina eller Russland.

Dokumentet hevder også at terrorister vil begynne å bruke cybervåpen for å angripe viktig infrastruktur som vann, energi og banksystemer.

Rundt seks milliarder kroner er satt av med formålet å styrke Storbritannias cyberforsvar, og omtrent halvparten skal brukes ved GCHQ i Cheltenham for å oppdage angrep og komme med øyeblikkelige mottiltak.

Strategien innebærer også opprettelsen av et cyberpoliti internt i NCA (National Crime Agency) og å utforske muligheter i kommersiell programvare.

Det nye cyberpolitiet skal ta seg av de mest alvorlige tilfellene av digital kriminalitet, og skal være en del av landets kriseteam. Avdelingen skal være klar innen mars 2012.

Strategien og kommentarer fra britiske regjeringsmedlemmer kan leses på Cabinet Office.

Les om:

Sikkerhet