Lege feilsendte pasientepost

Lege feilsendte pasientepost

Pasientopplysninger spredt på epost til 200 kommuneansatte.

Flere hundre kommuneansatte i Sverige fikk tilsendt opplysninger om en pasient de aldri skulle ha fått. Det hele skyldes stress og menneskelige feil, ifølge ansvarlige.

I tillegg risikerer en lege represalier for å håndtert følsomme opplysninger svært uaktsomt, skriver IDG Sverige. Et feil klikk ved epostforsendelsen fikk store følger.

Stress

Hendelsen inntraff i svenske Gävle kommune siste uke. En lege skulle sende omfattende opplysninger om en pasient til kommunenes helseforetak Kommunhälsan.

Men legen sendte feil, og eposten gikk direkte til 200 kommuneansatte.

Ifølge lokalavisa Gefle Dagblad var innholdt eposten flere følsomme opplysninger om pasienten, som selv jobber i kommunen.

Ansvarlige i kommunehelsetjenesten i Gävle, Christer Sjöström, tar saken alvorlig, men avviser det har noe med rutiner å gjøre.

– Det var en ren feilhandling. Vi får skylde på stress og den menneskelige faktoren, sier han til avisa.

Sjöström har ikke tatt stilling til om vedkommende lege skal straffes for tabben. Avgjørende er hvordan pasienten selv oppfatter situasjonen.

Også i Norge

Datatilsynet i Norge mener saken er svært uheldig, men også vanskelig å fange opp.

- Det er mulig at slike ting kan skje. Menneskelige feil kan vi aldri sikre oss mot, sier Cecilie Rønnevik i Datatilsynet.

Også i Norge sendes følsomme opplysninger på epost, men de må være kryptert. I tillegg brukes Norsk Helsenett, som tar ansvar for sikkerheten. Men det sikrer ikke mot at eposten sendes til feil adresse.

- Vi har hatt lignende saker i Norge også, også i kommune-sammenheng i Trondheims-området, sier hun.

LES MER OM HELSE OG IT .

Sikkerhet