Leverte 19.000 DLD-underskrifter

Leverte 19.000 DLD-underskrifter

Stoppdld leverer underskrifter til Stortinget og Høyre og Ap enige om lagringstid.

Nå har folkene bak organisasjonen Stopp Datalagringsdirektivet (Stoppdld) overlevert 19.000 underskrifter til Stortinget. Underskriftene er fra nordmenn som har signert for at de ikke ønsker datalagringsdirektivet innført her til lands.

- Overleveringen gikk bra som en demokratisk prosess, representanter fra alle partiene tok imot brevene og underskriftene. Det er likevel noen av dem vi ikke helt kan forvente at vil lese og ta til seg det som står, sier Anders Brenna, leder i Stoppdld.

- Hjelper det å overlevere underskrifter?

- Alt hjelper. Spørsmålet er tyngden som ligger på vektskålen. Kampen er basert på fakta og rettsstatens rammer. Både vi som er imot og de som er for er opptatt av å beskytte rettsstaten, forskjellen er at vi som er imot ikke ønsker å ødelegge rettsstaten i prosessen, sier Brenna.

Enighet

Samtidig har Høyre og Ap kommet til enighet om direktivets lagringstid. Ap har gått med på seks måneder, en lagringstid Høyre har foreslått. Det opprinnelige forslaget fra Ap er på 12 måneder. Pressekonferansen om enigheten pågår nå.

- Dette er lagring på grunnlag av fellesskapets behov. Politiet og Ap ønsker 12 måneders lagring, men vi har hatt respekt for høyres ønske, sier Martin Kolberg (Ap).

Han argumenterer med at direktivet vil rydde opp i dagens datalagring, og påpeker at direktivet vil evalueres om fire år.

- Det har vært et grunnleggende utgangspunkt for oss at personvern også dreier seg om kriminalitetsbekjempelse. Sakl du ha personvern, må du også ha kriminalitetsbekjempelse, sier Erna Solberg (H).

I Høyres Stortingsgruppe er det et flertall på 19 mot 11 stemmer for direktivet, gitt seks måneders lagringstid. I prinsippet kan motstandere innad i Høyres stortingsgruppe velte forslaget om de velger å gå mot sitt eget partis flertall.

Om direktivforslaget skal veltes, må minst ti Høyre-representanter stemme med opposisjonen i saken. Om Norge vender tommelen ned til direktivet må Norge for første gang legge ned EØS-veto.

Kampen fortsetter

Planen er at Stortinget skal fatte vedtak i saken 4. april - EUs direktivevaluering skal legges frem rundt 12. april etter flere utsettelser. Endelig innstilling om saken avgis 30. mars i Stortinget. Stoppdld-organisasjons ledelse har sagt seg villig til å kjøre saken i rettssystemet om Stortingets flertall vender tommelen opp for direktivet.

Brenna understreker at kampen ikke er over verken i dag eller når Stortinget eventuelt fatter vedtak om en ukes tid.

- Med fakta til grunn kan vi gå videre ved enhver korsvei. Vi vil kunne vise at direktivet ikke virker og at det er et alvorlig inngripen som gir «chilling effect» der folk kvier seg for å ringe alt fra til psykologen eller pressen, sier han.

- Vi skal ikke lenger enn til 12. april så kommer EUs evaluering av hele direktivet. Høyre og Ap har altså ikke tid eller lyst til å få fakta på bordet før de vedtar. Det vil åpne for nye politiske runder der vi vil utnytte hver korsvei.

Les om: