Linux best likt på datarommet

Linux best likt på datarommet

Rapport viser avtagende kritikk og økt satsing på Linux-løsninger.

I en rapport som Linux Foundation står bak, framgår det at fire av fem respondenter har til hensikt å øke antallet Linux-servere både i år og i løpet av de neste fem åra. Tilsvarende gjelder bare 21,7 prosent av respondentene som bruker Windows Server, forteller PC World USA.

Det er nye applikasjoner og tjenester som driver det meste av Linux-veksten. To av tre bruker nye Linux-servere til forretningskritiske tjenester. I den grad det er snakk om systemoppgraderinger, er det en overgang fra eldre Windows og Unix-server-løsninger.

Linux Foundation hevder at veksten i større selskaper bør tilskrives nettskytjenester og det som kalles «big data». Det siste beskriver at mengden data tilgjengelig i visse tilfeller er så enormt mye at det er vanskelig å bruke, analysere og håndtere dem på rasjonelt vis. Datagrunnlaget interesseorganisasjonen bruker er at 72 prosent av deltakerne i rapporten vil bruke Linux til disse nye utfordringene, mens Windows er utkåret av 35,9 prosent til å klare brasene.

Generelt angir respondentene at totale eierkostnader, funksjoner og sikkerhet gjør Linux til en servervinner. Spesiell sikkerhet anses å være uovertruffen.

I en rapport fra 2010 ble Linux kritisert for problemer av teknisk art – driverstøtte og lignende – og for svake administrasjonsløsninger. Misnøye av teknisk art har droppet 40 prosentpoeng til 12,2 prosent. Administrasjon har gått ned med 22 prosent siden forrige runde.

Dermed kan Linux-miljøet notere seg at selv om pc-markedet er tapt, så vinnes det i servere. Linux-baserte Android er også verdens største smartmobil-os. Datagrunnlaget for rapporten er svarene fra 1900 respondenter, men de har gått i dybden for 428 respondenter fra større offentlige og private virksomheter. Invitasjonen til å delta gikk til aktive deltakere i Linux Foundation, noe som gir rapporten en viss slagside. Det legger heller ikke stftelsen skjul på.

Microsoft er i rute med sin hovedoppgradering av Windows Server til versjon 8 til høsten. Nytt filsystem, enda raskere basal installasjon og kraftig utvidet tekstbasert Powershell-kontroll er blant nyhetene der.

Sikkerhet