Liten tillit til offentlig lagring

Liten tillit til offentlig lagring

En undersøkelse antyder liten tillit til det offentlige når det gjelder sikker lagring av persondata i Norge.

To av tre tror ikke det offentlige er flinke nok til å passe på innsamlet persondata, ifølge en undersøkelse gjennomført av Ipsos MMI på vegne av Evry.

Liten tillit

- Tradisjonelt har nordmenn stor tillit til offentlige myndigheter. Men stadig flere elektroniske spor og stadig større datamengde kan gi offentlige myndigheter en utfordring. Tillit, trygghet og åpenhet blir enda viktigere, kommenterer Terje Mjøs, konsernsjef i Evry i en melding.

Undersøkelsen er basert på svar fra 1005 personer som skal stå for et representativt bilde av innbyggerne i Norge. Den ble gjennomført i august i år.

På spørsmålet om hvor stor tillit respondenten har til at norske myndigheter lagrer persondata på en betryggende måte, svarer 35 prosent at de har stor tillit, mens 29 prosent har noe tillit.

Litt bedre for myndighetene er det når 42 prosent svarer at det tror at myndighetene bruker innsamlet opersondata på en korrekt måte, mens 28 prosent har noe tillitt til dette.

Ifølge Evry er det liten forskjell mellom kjønn, alder og geografisk bosted når det gjelder svar på tillit-spørsmålene, men at Høyre-, AP og Sp-folk har mest tillit, mens de som stemmer Frp, Venstre, KrF og SV er mest skeptisk til myndighetenes bruk av persondata.

Bekymret for sikkerheten

En lignende undersøkelse utført av Evans Data i statene viser at nordmenn slett ikke er alene om å være skeptisk til personvern og persondata. Rapporten «Data and Advanced Analytics Survey 2013» er utarbeidet fra dybdeintervjuer med over 440 utviklere innen database og analyse.

Her er det riktignok datasikkerhet som er høyest på lista, ikke uventet ettersom respondentene er it-profesjonelle. Hele 59 prosent regner med at data blir sporet av myndighetene. Dette på tvers av industri og marked.

- Sikkerhet er i ferd med å ikke bare være en teknisk utfordring, men det kan også bli et policy-problem som utviklere kanskje ikke klarer å løse, sier Janel Garvin, administrerende direktør i Evans Data i en pressemelding.

Han legger til at mens nettskyplattformer tilbyr skalering som er nødvendig for big data, så øker samtidig mulighetene tilsvarende for at myndighetene kan plukke og lytte til informasjonen.

- Big data og Big Government kommer begge med unike utfordringer, sier Garvin.

Når det gjelder nettopp nettskyen, så er to av tre av respondentene enige i at den typiske datastrukturen og analytiske prosjekter må integreres på tvers av bedriftens datavarehus, og ikke holdes adskilt fra resten - noe som ytterligere øker behovet for solide sikkerhetsløsninger.

Rapporten er tilgjengelig her .

Data for enhver anledning

Analyseselskapet IDC har estimert datamengdene i samfunnet, og anslår at i 2010 var det lagret totalt 1,3 zettabyte (zettabyte = 1 trillion gigabytes) med informasjon på verdensbasis.

Tilsvarende tall var i 2012 økt til 2,7 zettabyte, og i 2020 er det forventet at verdens datamengde er kommet opp i 35 zettabytes.

Les om: