Lønnsom vekst i Buypass

Lønnsom vekst i Buypass

Norsk Tipping og helsevesenet sørger for stødig vekst hos id-leverandøren Buypass.

Ved utgangen av 2007 var det i overkant av to millioner kunder med Buypass elektronisk id på smartkort eller i mobil.

Inntektene vokste fra 96,6 millioner kroner i 2006 til 105,8 millioner i 2007. Resultatet før skatt økte fra 12,6 millioner til 21 millioner kroner.

- Veksten er et resultat av flere sluttkunder, brukersteder og bedriftskunder, særlig i offentlig sektor, sier administrerende direktør i Buypass Gunnar Lindstøl i en pressemelding.

Betalingstjenestene ble i gjennomsnitt benyttet over 13 millioner ganger hver måned. Volumet i selskapets betalingsformidling vokste til over 170 millioner kroner per måned ved utgangen av 2007. I tillegg formidlet Buypass cirka 2,5 milliarder kroner i utbetalinger.

Selskapets løsning for elektronisk identifisering, signering og betaling via mobil, passerte i løpet av året 40 000 brukere. Norsk Tippings kunder er de første som benytter tjenestene.

Helsetjenesten

Buypass er også en leverandør av id og e-signaturløsninger til spesialist- og primær-helsetjenesten (fastleger, legekontorer, fysioterapeuter med flere). Løsningene benyttes til å sikre pålogging på arbeidsstasjoner, tilgang til systemer med pasientsensitive opplysninger, samt øke sikkerheten og effektiviteten ved utveksling av elektroniske meldinger i helsesektoren.

- Bruk av elektronisk id og e-signatur er en forutsetning for at sektoren kan utnytte de mulighetene som ligger i det nasjonale elektroniske helsenettet. Denne betydelige utbredelsen av Buypass ID løsninger representerer et svært viktig skritt mot helsesektorenes målsetting om digitalisering og effektivisering av arbeidsprosesser, sier Lindstøl.

Sikkerhet