Luker automatisk ut trafikksynderne

Luker automatisk ut trafikksynderne

Hjemmelaget løsning vet hvilke biler som skal avskiltes.

Vanligvis kan opptil 95 prosent av de som blir stoppet i Vegvesenets kontroller kjøre videre. Bare fem prosent får reaksjoner på grunn av manglende årsavgift eller liknende.

Samtidig vet man at det kjører rundt 200.000 biler på norske veier som egentlig skulle holdt seg i garasjen.

Nå kan denne statistikken snus på hodet. Ved hjelp av utstyr som kan lese nummeret på bilskilt og sjekke dette opp mot en database, kan utelukkende synderne stoppes, og resten kjøre forbi med god samvittighet.

Ombygd politisystem

- Dette er en ordentlig gladsak, smiler Tor Aksnes.

Fra 2000 til 2007 ledet han det tekniske arbeidet med å etablere Vegvesenets nye datasenter. Nå er han sjefsingeniør på tilsyn og kontroll i Vegdirektoratet. Og med den nye jobben så han raskt nye muligheter. De siste ni månedene har han prøvd ut sin nyeste oppfinnelse.

Det er ikke Aksnes som har funnet opp systemer for å kjenne igjen bilskilt. Men det er han som kom på å bruke utstyret til dette formålet.

- Slike systemer er utbredt i England og USA, men mer til politiformål. Jeg har bygd det om, og hatt stor testet det med stor suksess, forteller Aksnes.

Mer effektivt

Systemet er like enkelt som det er effektivt.

Først og fremst har man en database over bilskilt som ikke skal befinne seg på veien, på grunn av for eksempel manglende årsavgift. Videre setter man ut et kamera på en trafikert veistrekning, som filmer bilene. Kameraet leser av skiltene, systemet sjekker disse opp mot databasen, og alarmen går om en bil med merknader oppdages. Man kan da dobbeltsjekke opplysningene, før man ber en patrulje lenger opp i veien stanse bilen.

Testene man har gjort viser at over 95 prosent av bilene som stanses faktisk har svin på skogen. Vanligvis er prosenten omvendt.

- Effektivitetspotensiale sier seg selv, smiler Aksnes.

Men hvordan forholder systemet seg til personvernet? Les videre på neste side!

Sikkerhet