Må gi slipp på Slettmeg.no

Må gi slipp på Slettmeg.no

Datatilsynets nettsuksess Slettmeg.no skal tas over av Norsis. Men de ansatte får ikke bli med til Gjøvik.

Når NorSIS overtar slettmeg.no i sin helhet fra årsskiftet, forsvinner samtidig den offentlige støtten på noe over to millioner kroner årlig som har finansiert driften og de tre som har vært heltidsansatt i prosjektet.

Slettmeg.no ble for to år siden opprettet som et prøveprosjekt finansiert av Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet, og underlagt Datatilsynet. Tjenesten har i løpet av den korte tiden rukket å bli både anerkjent og populær, og må i alle henseende kunne kalles en meget vellykket og nyttig it-satsing i offentlig sektor.

Håper det blir bra og bedre

Prosjektleder Ole Morten Knudsen er glad for at arbeidet med slettmeg.no videreføres hos NorSIS, når prosjektperioden utløper ved årsskiftet.

- Jeg er glad for at det dukket opp en løsning som opprettholder tjenesten, og jeg håper slettmeg.no fortsetter med den samme styrken og til og med forbedrer den, sier Knudsen.

En av de tre ansatte i prosjektet har fått forlenget stillingen, og skal i perioden hjelpe til med å legge forholdene til rette for at Slettmeg.no overføres til NorSIS på best mulig måte.

Knudsen går selv ut i pappapermisjon snart, og tredjemann må finne seg ny jobb når Slettmeg.no ikke lenger er underlagt Datatilsynet.

Søker privat og offentlig støtte

Norsis vil i første omgang opprettholde tjenesten som den er i dag, men seniorrådgiver Christian Meyer i Norsis erkjenner at det vil bli en utfordring at tjenesten overføres uten midler fra FAD.

- Det er tidlig i planleggingen ennå, og vi har ikke bestemt oss for hvem eller hvordan vi skal søke støtte til finansieringen. Men det er ikke uaktuelt at vi søker privat finansiering, sier Meyer.

Han føler seg uansett trygg på at Norsis skal klare å ivareta Slettmeg.no på en god måte, og viser til Norsis’ brede erfaring både med hensyn til datasikkerhet og personvernsspørsmål.

- Vi er en del av et stort fagmiljø på Gjøvik, med Høyskolen som den viktigste samarbeidspartneren. I Norsis jobber vi jo i utgangspunktet med sikkerhet alle sammen, og i tillegg har vi verdifulle erfaringer fra blant annet id-tyveri-prosjektet, som berører mange av de samme problemstillingene som slettmeg.no jobber med, sier Meyer.

Les om:

Sikkerhet