Mener nettskyen er best på sikkerhet

Mener nettskyen er best på sikkerhet

Generalen i det amerikanske militærets cyberkommando setter sin lit til cloud computing.

Nettskytjenester kan være kostnadsbesparende, men sikkerhetsaspektene ved å legge ømfintlige data i skyen har vært et usikkerhetsmoment for mange.

Men nettskyen er også en bedre egnet teknologi for å beskytte it-systemer mot angrep. Det mener sjefen for USAs militære cyberkommando, general Keith Alexander.

Alexander er også direktør for USAs nasjonale sikkerhetstjenester (NSA) der han blant annet overser testing av nettskymiljøer, og han talte mandag for en forsamling på 700 folk i det amerikanske forsvarsdepartementets avdeling for avansert forskning (DARPA). Det skriver Computerworlds nyhetstjeneste.

Må ha systemer det er mulig å beskytte

- Vi kan diskutere fordeler og ulemper ved nettskystruktur, men vi har kommet frem til at det er enklere å sikre nettskyen, sier Alexander.

Med tanke på cybertruslene vi står overfor er det viktig å finne fram til et system som det er mulig å forsvare, og nettskyen er en mulig måte å få dette til, mener han.

Han sier nettskytjenester sammenfatter ideen om ett enkelt system som det er mulig å beskytte, ved at man slipper å ta hensyn til en salig blanding ”enklaver”.

Personvern, ikke sikkerhet

Men sikkerhetsdebatten rundt nettskyen i dag dreier seg heller om personvern og regler for lagring av sensitive opplysninger, mener Torstein Aarendt, i Kluge Advokatfirma.

I EU er det for eksempel ikke lov å lagre sensitive personopplysninger utenfor landegrensene, noe som blir en utfordring med tanke på at mange nettskytjenester leveres på servere i USA.

- Men det er godt mulig at nettskyen er enklere å forsvare mot angrep som kommer utenfra, sier Aarendt.

Sikkerhet