- Meningsløst å erstatte BankID

- Meningsløst å erstatte BankID

Regjeringen vil fortsette med en offentlig eID, men de private pki-aktørene er skeptiske.

Regjeringen mener de private pki-aktørene har sviktet, og vil utstede et offentlig kort med eID. En arbeidsgruppe i Fornyingsdepartementet har nå lagt frem et forslag. I forslaget vil det offentlige basere seg på å bruke eID som skal distribueres på et såkalt borgerkort.

Dette reagerer private aktører på, skriver Computerworlds papirutgave.

Grete Sørensen er koordinator for BankID-samarbeidet. Hun håper departementene mener alvor når de sier at den offentlig eID ikke skal utelukke bruk av private løsninger - også i det offentlige. Likevel, arbeidsgruppens notat er slett ikke entydig på dette.

- Erfaringer fra andre land tyder på at dersom staten stenger ute andre løsninger enn borgerkortet fra offentlige tjenester på nett, vil borgerkortet begrense bruken av offentlige nettjenester framfor å øke den, sier Sørensen.

- Meningsløst

Hun mener det ville være meningsløst dersom staten skulle stenge ute for eksempel BankID fordi man selv skal begynne å rulle ut en annen løsning om to år.

Sørensen peker også på at en eID på et eget offentlig borgerkort neppe vil ha det man kaller "kritisk bruksfrekvens".

- Hvem husker passordet til noe man bruker en til to ganger i året.

Side om side

Gunnar Lindstøl er administrerende direktør i Buypass. Buypass er kjent for sin store leveranse til Norsk Tipping, men har etterhvert mange kunder også i det offentlige. Buypass er høringsinstans i "Borgerkort-saken" , og Lindstøl uttaler seg bare på generelt grunnlag.

- Jeg forutsetter at dette kortet vil fungere side om side med de etablerte eID infrastrukturene, hvorav Buypass er en av disse som allerede er rullet ut til over 1,8 millioner kunder i Norge, og som allerede benyttes i en rekke offentlige og private elektroniske tjenester.

Les hele saken i Computerworlds papiravis .

Sikkerhet