Mer overvåkning på grensen

Mer overvåkning på grensen

Tollmyndighetene starter med omfattende digital grenseovervåkning.

Elektronisk overvåking av Norges grenser har vært vurdert siden 1990-tallet. Men 2010 blir året hvor digitale verktøy for alvor tas i bruk.

- Jeg vil ikke si vi er sent ute, selv om vi ikke er først. Fordelen med å ha ventet litt er at teknologien har blitt rimelig og nærmest hyllevare, sier seniorrådgiver Asle Farberg i Toll- og avgiftsdirektoratet.

Til sommeren må kjøretøy som passerer grenseovergangene i Østfold regne med å bli filmet. I alt syv grenseoverganger er med i testprosjektet som ledes av Farberg. I tillegg til de syv faste kamerainstallasjonen vil Tollvesenet kjøpe inn et mobilt kamera som kan plasseres i veikanten på tilfeldige steder.

Samarbeid er veien

Vegvesenet har allerede kjøpt inn tilsvarende utstyr. Kameraene fanger opp kjøretøyets registreringsnummer og kontrollerer dem automatisk opp mot databasen Autosys, for å sjekke om bilen er meldt stjålet, om årsavgiften er innbetalt, eller kjøretøyet har andre anmerkninger.

Det er samme teknologi som tollerne nå tar i bruk.

- Vi samarbeider med Vegvesenet om innkjøpet. De har allerede en del erfaring med denne teknologien, sier Farberg.

Denne teknologien tilbys også av det norske selskapet Q-free, som leverer bomringløsninger over hele verden, men selskapet skal ikke være blant de fire som har levert inn tilbud til Toll- og Vegmyndighetene.

Asle Farberg forteller at både Toll- og avgiftsdirektoratet og Vegdirektoratet nå går igjennom mottatte tilbud. Han regner med at en beslutning om en leverandør i løpet av mai.

Mer effektive tollere

Med avansert kameraer som leser bilskilt, mener Asle Farberg og tollmyndighetene at de vil bli mer effektive på sin jakt etter smuglere.

- I de siste årene har det vært en voldsom økning i trafikken over grensene. Derfor tar vi nå i bruk kamerateknologi som et supplement til menneskelig tilstedeværelse, sier Farberg.

Med kameraene på plass vil vaktleder se trafikken på de forskjellige ubemannede grenseovergangene fra kontrollrommet på tollstasjonen - i tillegg leser kameraene bilskiltene.

It-systemet sammenligner så bilskiltet med Vegvesenets kjøretøysregister Autosys samt Tollvesenets eget personunderretningssystem (PUS). Pus blir forøvrig snart døpt om til personetterretningssystemet (PES).

Dermed kan vaktsjef fange opp mistenkelige kjøretøy. Han eller hun vil også få varsel om et kjøretøy med en "historie" passerer grensen - og vurdere om en inspeksjon er nødvendig.

Nå slipper tollvesnet post-it-lapper med registreringsnumre, les mer på neste side!