- Mer penger til politiets piratjakt!

- Mer penger til politiets piratjakt!

VALG09: I vår nye serie avslører Fremskrittspartiet at de er mot datalagringsdirektivet, men for mer penger til piratjakt.

Det er valgkamp, og alle har sine hjertesaker.

Som leser av Computerworld, er du sannsynligvis mer enn gjennomsnittlig opptatt av temaer som har med it å gjøre. Temaer som ikke alltid får like stor plass i den øvrige presse. Derfor skal vi i tiden frem mot valget stille ti faste it-spørsmål til partiene som i år stiller til valg, slik at du kan få mer kjøtt på beina når du går til valgurnene.

Først ut er Fremskrittspartiet. De kan i år utgjøre den største trusselen mot den sittende rødgrønne regjeringen, men er ikke akkurat det partiet som har ropt høyest i debatter om it.

Her er spørsmålene vi har sendt alle partiene, og de heller kortfattede svarene vi fikk fra Frps ikt-politiske talsmann Ulf Erik Knudsen.

- Hvorfor skal/skal ikke datalagringsdirektivet innføres?

- Frp er mot innføring av direktivet, da dette vil innebære en unødvendig krenking av personvernet. Vi mener at dagens lagring av data er tilstrekkelig til etterforskning av kriminalitet.

- Hvorfor skal/skal ikke elektroniske valg over internett innføres?

- Frp vil har utstrakt bruk av forsøk med elektroniske valg. Dette er en fin måte å øke valgdeltagelsen på, og vil gjøre det mulig å innføre folkeavstemming om mange flere tema enn i dag.

- Hvorfor skal/skal ikke bruk av fri programvare og åpne standarder kreves i det offentlige?

- Fri programvare og åpne standarder bør kreves der alle andre faktorer er like.

- Hvordan skal helse-Norge håndtere elektroniske pasientjournaler?

- Disse er en viktig del av et moderne helsevesen, men må innføres på en slik måte at personvern sikres.

- Hvordan skal man håndtere piratkopiering?

- Piratkopiering må, i likhet med annen kriminalitet, etterforskes av politi. Det betyr at politi må tilføres mer ressurser for å kunne øke sin kompetanse og kapasitet.

- Hvordan skal Norge hevde seg som en kunnskapsnasjon innen it?

- Frp har foreslått mer penger og bedre utstyr til IT-opplæring i skolen. IT bør prioriteres og gjøres til eget fag i grunnopplæringen.

- Hvordan vil dere styrke demokratiet gjennom internett?

- Frp vil ta internett i sterkt i bruk for å informere og kommunisere med borgerne. En åpen offentlig forvaltning gjennomføres best og enklest med utstrakt bruk av digital kommunikasjon.

- Er epost den ansattes eller arbeidsgiverens eiendom, og hvorfor?

- Epost må sidestilles med annen kommunikasjon som brukes i arbeidstiden. Overvåking av ansatte er ikke lov, men arbeidsgiver har legitime behov for innsyn i dokumentasjon.

- Hva skal dere gjøre med bredbåndsdekningen, og hvorfor?

- Frp vil har et varig bredbåndsløft, da vi mener at dagens dekning ikke er tilstrekkelig. Både næringsliv, offentlig sektor og den enkelte borger vil ha et økende behov for bredbånd.

- Hvor går grensen for når personvernet må gå foran effektivisering og sikkerhet?

- Personvern er grunnleggende viktig for enkeltmennesket om må i de fleste tilfelle gå foran effektivisering.

Hva synes du om det Frp har kommet med her? Rop ut under!

Flere partier vil i tiden fremover svare på spørsmålene, og ut fra det vi har fått hittil, ligger det ann til mer utfyllende svar.

Les om:

Sikkerhet