- Min skepsis er bekreftet

- Min skepsis er bekreftet

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete vil legge stor vekt på Personvernkommisjonens nei til Datalagringsdirektivet.

Samferdselsdepartementet står som ”eier” av arbeidet med Datalagringsdirektivet. Statsråd Liv Signe Navarsete har tidligere uttrykt skepsis til inngrepet i personvernet, og Personvernkommisjonens klare standpunkt mot innføringen i Norge vil bety mye for regjeringens videre behandling.

- Sånn som jeg leser uttalelsen fra kommisjonen, underbygger det min skepsis til Datalagringsdirektivet. Jeg kommer til å legge stor vekt på dette videre, sier Navarsete.

Etter det Computerworld forstår har saken vært behandlet av embetsverket, og ligger nå til politisk behandling. Navarsete ønsker ikke å si noe om når regjeringen kommer til å behandle saken, annet enn at det kommer til å skje i nær fremtid. Hun understreker at arbeidet må gjøres grundig.

LES OGSÅ: Avviser datalagringsdirektivet

- Det må gjøres en konsekvensvurdering og dokumentasjon av behovet. Til og med lederen for Kripos’ datakrimavdeling er enig, sier Navarsete.

Venter på tilbakemeldinger

Navarsete legger ikke skjul på at departementet har ventet på uttalelsen fra Personvernkommisjonen. I tillegg venter de på resultatet av rettsaken i Irland, der det i disse dager vurderes om direktivet er EØS-relevant, og i så fall hvilken del av regelverket det faller inn under.

- Finner vi ut at det ikke er EØS-relevant, er det en ikke-sak. Da blir det opp til Justisdepartementet å dokumentere et behov for et eget regelverk, sier Navarsete.

LES OGSÅ: Norge kan unngå snokeloven

Hun henviser også til en såkalt juridisk betenkning som jus-professorene Finn Arnesen og Fredrik Sejersted gjorde på oppdrag av IKT-Norge. De to EØS-ekspertene argumenterer for at direktivet kan falle utenfor EØS-området, og at Norge dermed ikke behøver å innføre direktivet.

Kollisjonskurs

Samferdselsministeren sier hun har vært mest opptatt av personvernet i dette, i tillegg til å ta hensyn til de mange mindre teleselskapene som kan gå en økonomisk vanskelig tid i møte om de omfattende lagringskravene blir innført.

- Det er mange mindre selskaper som vil få tøffe utfordringer. Som samferdselsminister er jeg selvsagt opptatt av å holde på den floraen vi har, sier Navarsete.

LES OGSÅ: Lagring vil ramme de små

Dokumentasjonen av behovet overlater hun til Justisdepartementet. Det har i flere sammenhenger fremkommet at de to departementene ikke bare har ulike interesser i saken, men til en viss grad er på kollisjonskurs med hverandre.

- Jeg er veldig skeptisk til innholdet i Datalagringsdirektivet. Dessuten vil kriminelle kunne unngå overvåkningen. Samferdselsdepartementet har vært veldig opptatt av personvernet i dette, og det vil jeg fortsette å legge vekt på. Vi har ikke dårlig tid, sier Navarsete.

Resultatet av rettsaken irske myndigheter har mot Datalagringsdirektivet er ikke forventet klar før 2009.

LES: Alle saker om Datalagringsdirektivet

Les om:

Sikkerhet