Mindre synlige militærbaser på nett

Mindre synlige militærbaser på nett

Forsvaret vil få kartleverandører på internett til å redusere kvaliteten på foto av militære anlegg.

Militær etteretningsvirksomhet på internett er svært vanlig, og teknologien gjør det mulig å se stadig mer detaljerte foto av byer, infrastruktur og – militære anlegg. Dette er en utfordring som Forsvaret er klar over, og ønsker nå å snakke med de som tilbyr karttjenester på nett for å redusere kvaliteten på bildene.

- Vi er veldig interesserte i å komme i inngrep med dem og vil ta kontakt med dem og andre liknende tjenester for å redusere oppløsningen, sier kommunikasjonsdirektør Birgitte Frisch i Forsvarsstaben.

Det er detaljerte fotografier over militære anlegg som Forsvaret ønsker å skjerme. I dag gjør Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) kontroller av flyfotografier av militære anlegg, og påser at de er retusjert på en slik måte at det som ikke skal sees, ikke vises.

- Forsvaret forteller oss hvilke installasjoner som skal kontrolleres, og vi påser at de er manipulert eller retusjert slik at informasjon blir skjult eller skjermet, forteller underdirektør Dagfinn Buset i seksjon for analyse og tilsyn i NSM.

Ingen kontroll med satelitt

Karttjenestene bruker i dag både satelittbilder og flyfoto. Generelt har flyfoto langt bedre oppløsning enn satelittbilder, men i Norge brukes det først og fremst over de store byene. Størstedelen av landet, og også de områdene hvor flere militære anlegg ligger, er fotografert fra satelitt, noe NSM ikke har lovhjemmel for å kontrollere. Forsvaret er derfor avhengig av godvilje hos kartleverandørene.

- Vi ønsker å komme i dialog med dem. Det er en sikkerhetsutfordring, sier Frisch, som understreker at de ikke ser på satelittbildene som et alvorlig problem.

I USA har det amerikanske Forsvaret bedt Google Maps om å fjerne en del bilder av militære anlegg, spesielt knyttet til funksjonalitet der man kan se fra gatenivå. Det har Google Maps velvillig gått med på, og mye kan tyde på at det norske Forsvaret vil møte samme forståelse her hjemme.

- Hvis forsvaret ønsker å få redusert kvaliteten på bilder av bestemte anlegg, gjør de ikke det uten grunn. Så om de ønsker det, og de har en god grunn, vil vi ta det til etteretning, sier Frode Nordseth i Finn.no, som leverer karttjenester de kjøper fra Nordkart.

Kamp mot teknologien

Mange leverandører faller likevel utenfor norsk lovgivning, og dette er en utfordring som Forsvaret er klar over. I tillegg er den teknologiske utviklingen, med stadig bedre kvalitet på fotografiene og nye tjenester, et område som NSM følger tett.

- Det er vanskelig å møte den teknologiske utviklingen med fornuftige sikkerhetstiltak. Vi forsøker derfor å bevisstgjøre virksomheter som har et skjermingsbehov, sier Buset.

LES OGSÅ: Google fjernet militærbaser

Sikkerhet