Motorola Solutions korrupsjons-granskes

Motorola Solutions korrupsjons-granskes

Amerikanske myndigheter følger nøye med på leverandøren til det norske nødnettet.

Ifølge Aftenposten har amerikanske myndigheter i flere år gransket Motorola Solutions nødnettprosjekt i flere land. Det går frem av dokumenter avisen har fått tilgang til fra det amerikanske finanstilsynet, Securities Excahnge Commission.

Motorola Solutions er utbygger av det norske nødnettet. Før var de underleverandør, men nå er Motorola Solution hovedleverandør, etter at kontrakten ble overdratt fra Nokia Simens Networks i fjor høst, uten anbud.

Betydelige kontrakter

I dokumentene Aftenposten har fått tilgang til antydes det upassende utbetalinger til myndighetspersoner i Europa og Midtøsten i forbindelse med nødnettkontrakter. Det går frem at Motorola på midten av 2000-tallet skal ha gitt en østerisk lobbyist over to millioner dollar, rundt tiden da flere store nødnettkonktrakter i Europa ble inngått.

Les Computerworld.nos saker om Nødnettet her!

Mange av nødnettkontraktene er av betydelig verdi for selskapet, som har opparbeidet seg en nødnettløsningsmarkedsandel på over 50 prosent. I Norge har budsjett-utgiftene for prosjektet økt fra fire til seks milliarder kroner, som kan gi et pekepinn om verdiene man snakker her. I Europa har 12 øvrige land valgt nødnett-systemer med Motorola-teknologi. Kontraktverdien i Østerrike er én milliard euro.

Overfor Aftenposten ønsker hverken Securities Exchange Commission eller påtalemyndigheten i Østerrike å avkrefte eller bekrefte om de etterforsker Motorola. Ut fra dokumentene er det uklart hvilke andre europeiske land som er i periskopet, utover at det er «flere».

Samarbeider

Mens kontroll- og konstitusjonskomitéleder i Stortinget, Anders Anundsen (FrP), antyder at Stortinget ikke har fått vite at Motorola er korrupsjonsmistenkt, forteller Direktoratet for nødkommunikasjon ved Morten Ellingsen at de var klar over dette da kontrakten ble overført til Motorola. De har fått en forklaring fra Motorola-ledelsen de anser som tilfredsstillende og har bedt om å bli orientert om utviklingen i saken.

Kommunikasjonssjef ved Motorola Solutions hovedkontor, Simon Craddock, sier følgende via en epost til Aftenposten: - Som andre leverandører til offentlige myndigheter gjennomgår vi også tidvis revisjoner og granskninger fra offentlige myndigheter. I tråd med våre rutiner samarbeider vi med disse.

Les om: