MER KUNNSKAP: Bjarte Malmedal fra Norsis overrekker organisasjonens rapport om ungdom og digita sikkerhetskultur til Anette C. Elseth, statssekretær for Justis- og Beredskapsministeren, under åpningen av årets utgave av Nasjonal sikkerhetsmåned. (Foto

MER KUNNSKAP: Bjarte Malmedal fra Norsis overrekker organisasjonens rapport om ungdom og digita sikkerhetskultur til Anette C. Elseth, statssekretær for Justis- og Beredskapsministeren, under åpningen av årets utgave av Nasjonal sikkerhetsmåned. (Foto: Arne Røed Simonsen / Norsis)

Mye å rette på

Nasjonal sikkerhetsmåned ble åpnet med ny informasjon om risikobildet nå.

Åpningen av den syvende utgaven av Nasjonal sikkerhetsmåned gikk av stabelen 28. september. Det var statssekretær Anette C. Elseth (FrP) fra Justis- og beredskapsdepartementet som sto for den offisielle åpningen, mens representanter fra blant andre Nasjonal Sikkerhetsmyndighet (NSM) og Norsk senter for informasjonssikring (Norsis) også var på scenen for å fortelle om rikets tilstand når det kommer til it-sikkerhet.

Mer angrep via epost

NSM benyttet anledningen til å legge fram sin nye rapport «Helhetlig IKT-risikobilde 2017», som skal bidra til å øke bevisstheten om og motivere til bedre it-sikkerhet i offentlige og private virksomheter. Rapporten kan lastes ned fra NSMs nettsider.

I NSMs overordnede vurdering av det helhetlige IKT-risikobildet akkurat nå, fremgår det flere punkter som det ifølge Norsis er verdt å merke seg:

* NSM registrerer et jevnt trykk av målrettede digitale spionasjeoperasjoner fra fremmede makter mot norske virksomheter.

* De store løsepengeviruskampanjene som tidligere i år skapte store konsekvenser for virksomheter og samfunnsfunksjoner forventes å fortsette. Ifølge NSM vil de i enda sterkere grad kunne treffe Norge, også med nye metoder og sårbarheter.

* NSM forventer også at e-post som angrepsmetode og økningen i målrettede e-poster med skadevare til privatpersoner vil vedvare. Dette vil få store konsekvenser for samfunnet.

* NSM uttrykker også bekymring for tjenesteutsettelse av IKT-tjenester. Dette kan medføre økt risiko på grunn av redusert kontroll over store mengder nasjonale data.

— Alle disse temaene blir tatt opp i løpet av den neste måneden. Norske virksomheter har med andre ord en unik mulighet til å benytte seg av de mange aktivitetene og tilbudene som vi og våre samarbeidspartnere legger til rette for under Nasjonal Sikkerhetsmåned, sier Peggy Heie, administrerende direktør i Norsis, i en pressemelding.

Fare for digitalt klasseskille

NSM påpeker også i sin rapport at det fremdeles er mye å gå på når det gjelder teknisk vedlikehold og sikkerhetsoppdatering av it-produkter. Manglende tilgjengelighet på sikkerhetskompetanse gjør Norge mer sårbart digitalt.

En fersk undersøkelse som Norsis har fått utført, viser at det også er i ferd med å danne seg et digitalt klasseskille i Norge.

– Vi finner en klar sammenheng mellom interesse for teknologi og it og hva folk kan og gjør for å være trygge på nett. De som er interessert, lærer oftere av fageksperter og gjennom egen prøving og feiling. Høyere kunnskapsnivå gir med andre ord en sikrere nettatferd. Våre funn viser også at det er en tydelig forskjell mellom kjønnene, der gutter og menn er vesentlig mer interessert i dette enn det jenter og kvinner er. Dette kan føre til et klasseskille. Dette er det viktig å ta høyde for i blant annet utdanningsløpet. En mer omfattende rapport om dette vil bli publisert mot slutten av året, sier Heie.

Les om:

Sikkerhet