Myndighetene unngikk direktiv-debatt

Myndighetene unngikk direktiv-debatt

Da Datalagringsdirektivet skulle debatteres på et ekspertmøte onsdag, stilte verken Samferdselsdepartementet eller Justisdepartementet.

Onsdag arrangerte It-sikkerhetsforum (ISF) et møte for å diskutere Datalagringsdirektivet, og hadde invitert Samferdsels-departementet, Justisdepartementet, Datatilsynet og Telenor til å holde innlegg om det omstridte EU-direktivet.

Men verken Samferdsels-departementet, som står som eier av arbeidet med direktivet i Norge, eller Justisdepartementet, stilte til en av de første offentlige debattene utenom avisspaltene.

Feil tidspunkt

- To til tre uker før møtet tok vi kontakt med Samferdsels-departementet for å få dem til å stille. Det viste seg at statssekretæren var på reise da, men de skulle forsøke å finne en annen. Da fikk vi beskjed om å ta kontakt med Justisdepartementet. Vi fikk foreløpig klarsignal fra dem, men på torsdag kom det kontra. Da hadde de ikke ressurser, og svaret var at ”de fant det ikke riktig på det nåværende tidspunkt”, sier Tore Maaø, nestleder i ISF.

Slik han forstod det fra Justisdepartementets tilbakemelding, var saken politisk vanskelig.

Justisdepartementet opplyser til Computerworld at de aldri sa klart ja til å komme på medlemsmøtet til ISF. Seniorrådgiver Robert Hyllestad i politiavdelingen er den som koordinerer Justisdepartementets arbeid om Datalagringsdirektivet, og er den rette personen til å holde et slikt foredrag, men han hadde ikke mulighet til å stille fordi han var på reise.

Mørk tid

I stedet for Justisdepartementet holdt forsker Lothar Fritsch fra Norsk regnesentral et innlegg om utfordringer, omfang og konsekvenser knyttet til innføring av Datalagringsdirektivet og tilsvarende arbeid i andre deler av verden.

LES OGSÅ: Datatilsynet: - Ingen kontrollerer politiet

Fritsch var således kun en oppvarming å regne i forhold til neste taler. Avdelingsleder Leif T. Aanensen i Datatilsynet var ikke nådeløs i sin karakteristikk av Datalagringsdirektivet, og hvilke vesentlige inngrep i personvernet innføringen av slikt lovverk innebærer.

- Vi går inn i en av de mørkeste tidene vi har i moderne tid med hensyn på personvernet. Min sjef, Georg Apenes, har kalt det for ”totalitært svermeri”. Utgangspunktet blir at staten nå skal overvåke borgerne, i motsetning til at borgerne overvåker staten. Det er fundamentert i en mistillit til alle, som jeg ikke vil være med på, tordnet Aanensen fra talerstolen.

Telenor modererte

På grunn av Samferdselsdepartementets og Justisdepartementets fravær ble foredragene rundt Datalagringsdirektivet rimelig ensrettet. Ironisk nok var det Telenor, som i utgangspunktet er i mot direktivet på grunn av de meromkostningene det innebærer, som fungerte som en moderat stemme i debatten.

Eric Ekern driver forarbeidet med Datalagringsdirektivet i Telenor og ønsket å rydde opp i uklarheter som er kommet frem i pressen om hva som skal lagres. Han mente Samferdselsdepartementet har gjort en god jobb med arbeidet så langt, men la ikke skjul på at direktivet er en kime til bekymring for telegiganten, både med tanke på arbeid og omfang, men også frykten for at tilliten til kundene kan svekkes.

Etter foredragene var flere av deltakerne som Computerworld snakket med, skuffet over at presentasjonen av Datalagringsdirektivet ble så ensidig. Flere ga uttrykk for at de ansvarlige departementene burde ha vært tilstede.

LES OGSÅ: - Politiet lever i en teknologisk steinalder

Les om:

Sikkerhet