Natojurister: - Ok å drepe hackere

Natojurister: - Ok å drepe hackere

Etter tre års arbeid har en gruppe jurister på oppdrag av Nato presentert en rapport om hvordan man skal forholde seg til nett-angrep.

Natos Cooperative Cyber Defense Center og Excellence (CCDCOE) basert i Talinn, har nylig presentert en rapport med forslag på tiltak mot nett-kriminalitet.

I den såkalte Tallinmanualen har en gruppe jurister lagt frem 95 anbefalinger for hvordan myndighetene skal forholde seg til og svare på ulike situasjoner. Det skriver Computer Sweden.

Her står det blant annet at statlige støttet nettangrep, slik som det som ble rettet mot Irans kjernekraftverk for et par år siden, bør gjøres uten av sivile anlegg blir berørt. Dette er det vel ingen som reagerer på, men delen om hacke-angrep får mange til å sperre opp øynene.

I rapporten fremkommer det at såkalte hacktivister, som deltar i nett-angrep under en væpnet konflikt, bør betraktes som legitime mål for militære angrep, selv om disse aktivistene er sivile.

Tallinmanualen har mer enn 20 forfattere som består av juridiske eksperter som har samarbeidet med både Røde Kors og US Cyber Command. Rapporten er tilgjengelig for nedlastning på issue.com.

Sikkerhet