Nav bøyer seg for Datatilsynet

Nav bøyer seg for Datatilsynet

Nå må de informere pasientene ved innsyn i pasientjournaler.

Det har blitt slutt på uenigheten mellom Nav og Datatilsynet om innsyn i pasientjournaler. I et nytt vedtak pålegger Datatilsynet Nav å informere pasientene, når de henter inn journalopplysninger i kontrolløyemed.

Nav har i et tilsvar opplyst at de som hovedregel vil informere pasientene når de henter inn hele pasientjournalen i forbindelse med en kontroll.

Datatilsynet påpeker at informasjonsplikten gjelder like fullt ved innsyn i deler av pasientjournalene.

LES OGSÅ:

Noen tilfeller

- Det er, som Nav bemerker, ikke mer enn fire til fem tilfeller i året hvor Nav gjør innsyn i hele pasientjournaler. Og det er bare i disse tilfellene at de nå som hovedregel vil informere pasienten. Nav ønsker fremdeles ikke å gi informasjon til pasientene i de flere hundre tilfellene hvert år hvor det antas at de gjør innsyn i deler av pasientjournalene, bemerker seniorrådgiver hos Datatilsynet Cecilie Rønnevik i en pressemelding.

Nav forbeholder seg videre retten til å ikke gi informasjon i de tilfeller hvor hensynet til en effektiv kontrollgjennomføring tilsier det. Datatilsynet bemerker i sin vurdering at lovgiver kun har gitt NAV en svært snever adgang til hemmelighold av kontrollhensyn, og at hemmelighold uansett ikke må anses å være påkrevd etter at kontrollen er gjennomført.

Forutsettning

Tilsynet understreker at informasjonsplikten er en grunnleggende forutsetning for den enkeltes personvern og rettssikkerhet. Med hjemmel i personopplysningens paragraf 46 har Datatilsynet derfor fattet følgende vedtak:

"Nav skal snarest, senest innen fire uker fra vedtaks dato, etablere rutiner i henhold til personopplysningslovens paragraf 14, for å sikre at pasienter gis informasjon i medhold av personopplysningslovens paragraf 20, når det hentes inn opplysninger fra pasientjournaler med etterkontroll, jamfør folketrygdslovens paragraf 21-4."

Vedtaket kan klages inn til Personvernnemnda.

NYHETSBREV OM HELSE OG IT.

Sikkerhet