Nei til nettfilter

Nei til nettfilter

Britiske myndigheter ser helst at all nettilgang filtreres, men britene selv sier nei. - Det er uansett ikke statens oppgave, mener Piratpartiet.

Statsminister David Cameron har lenge promotert å filtrere, altså sensurere, «uønsket innhold» på internett. I Storbritannia er det i hovedsak en moralsk kamp for Cameron, og det er pornografi britene helst ikke skal få se.

Selv om mannen i Downing Street helst ville sett at filtrering ble påbudt for alle, var det vanskelig å få gjennomslag for dette. I stedet ble den politiske avgjørelsen, forenklet sett, at nettleverandørene skal levere sine tjenester med filteret aktivert som standard, og la det være opp til den enkelte kunden å takke nei til filtert nettilgang.

Det hører også med i saken at filtrene også ofte stopper viktige nettsteder som for eksempel promoterer trygg sex eller kjemper for homofiles rettigheter, som organisasjonen Open Rights Group påpeker og som mange kritikere mener har vært

en del av planen
hele tiden.

Nettsensur? nei takk

Nå viser den ferske rapporten «Network Level Filtering Measures» (PDF) fra Ofcom, den offentlige organisasjonen som regulerer kommunikasjon i Storbritannia, at britene flest ikke er interessert i sensurert nettilgang. De tar initiativ for å takke nei.

Rapporten, som er utarbeidet basert på en spørreundersøkelse rettet mot kunder av de fire store nettleverandørene i landet - Virgin Media, BT, Sky og Talktalk - viser at 60 prosent av britiske husholdninger som er kunde av en nettleverandør som promoterer nettfilter tar en aktiv holdning til saken, og deaktiverer filteret.

Når det gjelder nettleverandører som ikke promoterer nettfilter er tilsvarende tall hele 90 prosent. Det er viktig å påpeke at uansett leverandør, så er nettfilter aktivert som standard til kunden selv ber om å få det slått av.

Sannsynligheten for at britene, som kulturell gruppe, er spesielt glade i å på nakne mennesker på nett er nok liten. Rapporten antyder derimot at folk flest slettes ikke ønsker seg sensur av nettinnhold.

Fordelt på nettleverandørene har kun fire prosent av Virgin Media-kundene, fem prosent hos BT, åtte prosent hos Sky og 36 prosent hos Talktalk valgt å beholde filteret eller ikke brydd seg med å deaktivere det.

Leverandøren Talktalk skiller seg merkbart ut med sine 36 prosent, og Javier Ruiz i Open Rights Group påpeker i en bloggpost at Talktalk var en av de første til å tilby filter i 2011 og mener det høye tallet for denne ene leverandøren kan være et resultat av mangelfull informasjon til kundene.

Manger viktig informasjon

Rapporten mangler forøvrig viktig demografisk informasjon, som for eksempel om kundene som beholder filteret er husholdninger med barn, og om den høye prosentandelen hos Talktalk som har beholdt filteret allerede var kunder hos selskapet da filteret ble innført.

- Det vi trenger å vite, er forholdet av filtrerte internett-oppkoblinger for alle kunder - nye og gamle - som er tilbudt filtre, og hva deres demografi er, skriver Ruiz.

Han er videre overbevist om at de lave tallene i rapporten tydelig viser hvilke holdninger folk flest har til sensur og kontroll av informasjonsflyten på internett.

- De bør få koalisjonsregjeringen til å vurdere om de virkelig har demokratisk mandat for å fremme massefiltrering, avslutter skriver Ruiz avslutningsvis.

- Ikke statens oppgave

Øystein Jakobsen, leder i Piratpartiet i Norge, synes det er godt å vite at folk ikke ønsker seg offentlig nettfiltrering.

Han påpeker at filtrene det er snakk om i denne samenhengen er basert på navneoppslag i DNS. Dersom enkeltpersoner ønsker å filtrere internett i egen stur, så er det mange andre muligheter man kan benytte seg av, og nevner eksempelvis tjenesten OpenDNS, som han selv bruker. Det viktige er at publikum selv skal få bestemme.

- Det er ingen grunn til at staten skal tvinge igjennom egne holdninger. Det er ingen grunn til å bruke skattepenger på det, og ikke minst så er det farlig, mener Jakobsen.

- Staten skal ikke blande egen moral inn i hva publikum skal få lov å se, legger han til.

Det gjelder også her hjemme i Norge, der det også tidligere er fablet om å innføre noe lignende det som er innført i Storbritannia.

Og det er jo engang slik at når virkemiddelet først er innført, kan jo ikke initiativtakerene stå som garantister for at fremtidige regjeringer ikke vil utvide kommunikasjonskontrollen som slike nettfiltre innfører til å omhandle viktigere ting enn nakne mennesker.

- Enhver flørting med denne type holdning skal vi holde oss langt unna, advarer Jakobsen.

- Man skal rett og slett ikke blande sensur inn i komunikasjon, avslutter han.