Nettbruk til besvær

Nettbruk til besvær

Forbrukerne frykter mye på nett. Mens amerikanerne frykter kortsvindel, er svenskene livredd for ulumskheter på maskinen.

En undersøkelse utført av F-Secure i Finland, Tyskland, Malaysia, Polen, Sverige, Storbritannia og USA avslører interessante internasjonale variasjoner, basert på forbrukeres egne erfaringer og oppfattninger av truslene.

Bekymret for personvern

På spørsmålet om hvor bekymret forbrukerne var for personvern og sikkerhet på nett, viste det seg at tyskere (77 prosent) og malaysiere (73 prosent) uttrykte størst bekymring, mens svenskene (42 prosent) og finnene (36 prosent) sto frem som de mest selvsikre og minst bekymrede.

I gjennomsnitt 49 prosent av de spurte fra alle landene svarte at de hadde opplevd malware i løpet av de siste 12 måneder, men meldte samtidig om at deres sikkerhetsprogramvare hadde varslet dem og motvirket et angrep. Polen (70 prosent) er det landet med flest rapporter av malware, etterfulgt av Finland (60 prosent) og Malaysia (54 prosent), mens Tyskland (32 prosent) rapporterte færrest forekomster.

– Tyskland virker å kombinere høy bekymring og lav forekomst av faktiske trusler. Det er klart det er viktig å opptre varsomt når en surfer på nett, men samtidig bør en ikke være så forsiktig at det hindrer en i utnytte og oppleve alle godene internett tilbyr. Det er også en læringskurve involvert her – når folk blir eksponert for slike trusler lærer de seg også hvordan å håndtere disse nye situasjonene, noe som fører til høyere grad av selvsikkerhet og mindre bekymring senere, sier Troels Christensen, Channel Manager i F-Secure Norge, i en pressemelding.

Usikre svensker

Resultatene fra undersøkelsen viste også at mange forbrukere rundt om i verden fortsatt er usikre når det kommer til sikkerhet, og mange vet ikke hvorvidt datamaskinene deres har blitt infisert eller ei. Dette gjelder i høyest grad for Sverige, hvor 38 prosent er i uvisshet, etterfulgt av USA (34 prosent), Storbritannia (33 prosent) og Tyskland (32 prosent).

Det er også en bred variasjon i hvor bekymret folk er for spesifikke typer av malware-angrep. Tyskere (65 prosent) og malaysiere (59 prosent) er mest bekymret for å laste ned malware fra en nettside, sammenlignet med kun 22 prosent av finnene. Risikoen for såkalte giftige søkeresultater, hvor kriminelle prøver å lede folk til ondsinnede nettsider, blir tatt mest seriøst av tyskere (62 prosent) og britene (41 prosent).

USA frykter kortsvindel

Kredittkortsvindel er den mest fremtredende nettrusselen i USA, hvor 32 prosent av de spurte enten kjente noen som hadde opplevd det eller hadde blitt utsatt for det selv. Malaysia (27 prosent) og Storbritannia (27 prosent) rapporterte også om relativt høy aktivitet av kredittkort svindel, mens Polen (11 prosent) og Finland (12 prosent) rapporterte færrest forekomster av kredittkortsvindel på nett.

Les om:

Sikkerhet