Nettreglene åpner for piratsperring

Nettreglene åpner for piratsperring

PT presiserer at retningslinjene for nettnøytralitet ikke hindrer noen fra å stenge for piratkopiering.

En arbeidsgruppe ledet av Post- og teletilsynet (PT) har utarbeidet retningslinjer for internettleverandørene i Norge.

Her står det at ingen kan prioritere trafikken, og at ingen kan blokkere nettsider og tjenester.

Det vil si, dette står det, men i praksis stiller det seg annerledes. Vi har skrevet at internettleverandørene, ved å slutte seg til disse rettningslinjene, sier at de ikke vil stenge for eksempel Pirate Bay.

LES OGSÅ:

Nettleveranødrene nekter å sperre for fildeling

Dette stemmer ikke.

- Etter at retningslinjene for nettnøytralitet ble publisert, er det kommet flere medieoppslag som trekker uriktige konklusjoner basert på disse, skriver seniorrådgiver Frode Sørensen i Post- og Teletilsynet i en epost.

Selv om "Internettbrukerne har rett til en internettilknytning som gir adgang til å hente og levere innhold etter eget ønske" står som et punkt i rettningslinjene, presiseres det i et lengre dokument at:

"Nettnøytralitetsprinsippene skal ikke tolkes på en slik måte at de er i konflikt med gjeldende rett. For eksempel vil ulovlig distribusjon av opphavsrettslig beskyttet innhold ved hjelp av p2p-fildeling være en ulovlig handling av brukeren uansett. Videre vil ikke dagens praksis hvor ISPene blokkerer barnepornografi, stride mot prinsippet. Det samme kan sies om filtrering av spam og tiltak mot tjenestenektangrep og infiserte PCer. Det vil være i alle brukeres interesse at internettilbyderen beskytter nettverket som man kommuniserer gjennom. ISPen skal offentliggjøre samt informere brukerne om alle tiltak av denne typen."

- Dette betyr at brukere som ulovlig distribuerer opphavsrettslig beskyttet materiale, naturlig nok gjør ulovlige handlinger uansett, skriver Sørensen.

LES OGSÅ:

Alle støtter Pirate Bay

Telenor blir truet med søksmål fra platebransjen om de ikke stenger Pirate Bay, men Telenor har hittil sagt at dette ikke er aktuelt. Eventuelle sperringer må komme fra myndighetens side, og dette er også poenget til PT. Nettleverandørene tar ikke selv initiativ til å stenge noe, men vil myndighetene det annerledes, stiller de seg ikke på bakbeina.

- Norsk lov blir ikke opphevet av at internettbransjen bli enige om prinsipielle retningslinjer for nettnøytralitet, skriver seniorrådgiveren.

- På den annen side tar ikke retningslinjene stilling til hvordan eventuelle ulovlige handlinger skal håndteres av myndighetene. Retningslinjene vil uansett ikke være i strid med eventuelle pålegg som måtte komme om dette. Etterlevelse av pålegg fra myndighetene er nettopp ett av unntakene som listes opp under prinsipp 3 i retningslinjene.

LES OGSÅ:

Pirate Bay-saken kan ta mange år

Sikkerhet