Nødnett-video krever LTE og 700

Nødnett-video krever LTE og 700

Direktoratet for Nødnett (DNK) ønsker samarbeid med LTE-leverandørene og tilgang til 700 Mhz-båndet.

- For overføring av høyoppløst video i sanntid vil man de nærmeste årene måtte bruke kommersielle mobilnett, der sikkerhetsmekanismer og robusthet er svakere enn i nødnett, sier lederen for DNK Tor Helge Lyngstøl til Telecom Revy.

På sikt kan det synes som en stor fordel om både Nødnettet og kommersielle operatører får tilgang til de lave frekvensene i 700 MHz-båndet.

Vil ha testmiljø

- Når det gjelder samkjøring med kommersielle nett, er vi i planleggingsfasen. DNK ønsker å etablere et testmiljø, og etablere et samarbeid med operatører i Norge. Det er både juridiske og tekniske utfordringer som må adresseres.

- Internasjonalt er det svært mye fokus på hvordan beredskapsaktørenes fremtidige behov for bredbåndskommunikasjon skal løses, og det er ingen som er helt sikre på fasiten. DNK deltar i fora som arbeider med neste generasjons nødkommunikasjon.

DNK tror at TEDS (en del av Tetra) blir en solid løsning i mellomtiden for dataoverføring i lavere hastigheter. TEDS kan brukes for de aller fleste datatjenestene som nødetatene har uttrykt interesse for. Det er bare applikasjoner som krever overføring av større datamengder (større enn 1-2 MB) som høyoppløselige bilder samt video av god kvalitet som ikke vil fungere over TEDS, sier Lyngstøl.

USA bruker LTE i 700 MHz-båndet

- Vi besøkte nylig Texas Department of Public Safety i Harris County (Houston).De har i drift totalt 14 basestasjoner for LTE i 700 MHz båndet i eget nett. «Alle» sier at det er i Harris County man har kommet lengst på dette området i USA.

- Det var interessant å se mulighetene og utfordringene. De brukte LTE til dataoverføring, mens de brukte P25 og analoge systemer til tale. Nettet i Harris County vil inngå i FirstNet som det arbeides med å få innført i hele USA, sier Lyngstøl.

Les mer om FirstNet her.

Det er bevilget 7 mrd. US $ til FirstNet, men beløpet er for lite til full utbygging så ekstrafinansiering er nødvendig. Det snakkes om minimum 43.000 basestasjoner, men det må langt mer til (min. 3x) for å oppnå en dekning som kan anses som tilfredsstillende.

Et alternativ er samkjøring med kommersielle nett, men dette har også ulemper.

- Som kjent er USA lenge før Europa med å ta i bruk 700 MHz-båndet til mobilkommunikasjon mens de på nødnett-siden har den ulempe at de fortsatt bruker analoge systemer til tale. Da er utgangspunktet med TEDS i Norge bedre mens vi altså mangler de frekvensene til mobilkommunikasjon som er mest velegnet for video med de landsdekkende dekningskravene vi opererer med for nødnettet. For videooverføring i nødsammenheng kan følgelig sannsynlig mange års venting på tildeling av 700-frekvenser bli en betydelig hemsko, presiserer Lyngstøl.

- Dessuten båndet i Norge disponert til digitalt bakkenett for fjernsyn fram til juni 2021, Tildeling av frekvenser her vil uansett måtte ta tid.

Alt i ett eller to terminaler?

- Dersom det kommer en LTE og TETRA-samkjøring betyr det vel at nødetatene må ha nye terminaler som både er en Tetra-terminal og en LTE-terminal?

- Det er for tidlig å si om det blir en eller flere radioer, eller om radioene blir en del av bilen eller liknende (påkledningen?). Jeg har deltatt i diskusjoner om hva som er mest hensiktsmessig: Alt i en radio eller radioer som er tilpasset spesiell bruk.

Det er ikke åpenbart hva markedet vil foretrekke ennå. Mulighetene må holdes åpne.

- Det finnes kombinasjonsradioer for bilmontering som kombinerer flere radioteknologier der TETRA er en av disse. Markedet vil utvikle og levere det det finnes tilstrekkelige kjøpere til, så lenge det er snakk om etablerte standarder som LTE og TETRA. Det pågår mye spennende arbeid nå for å utvikle, påvirke og forme fremtidens nødkommunikasjon.

- Terminalprisene er selvsagt helt avhengig av volum. I eventuelle fremtidige dedikerte LTE-nett for public safety er det sentralt at også utstyr for kommersielle nett skal kunne benyttes. Dersom public safety (eg. det som vanligvis kalles PPDR – Public Protection and Disaster Relief) får tildelt 700 MHz frekvenser, og at det også blir frekvenstildelinger til kommersielle operatører i det samme båndet, så vil dette kunne løses, poengterer Lyngstøl

- Hvis dette blir realisert må da alle dagens terminaler byttes ut dersom det skal komme videofunksjon?

- Man vil fortsatt kunne bruke TETRA/TEDS-radioene, men da ikke til høyoppløst video i sanntid. For alle formål der høykapasitets videooverføring over LTE er nødvendig, vil man måtte skaffe seg utstyr som kan bruke LTE. Her vil de operative behovene variere mellom brukerne, men det vil nødetatene være nærmest til å mene noe om.

- Sannsynligvis blir utviklingen i radioer som det vi ser i det kommersielle mobilmarkedet i dag, der mobiltelefoner byttes ut etter hvert som brukerne ønsker å ta i bruk ny funksjonalitet, om enn ikke i samme omfang og takt. Der en nødnettradio byttes ut til fordel for en mer avansert, vil det gjerne være muligheter til å gjenbruke radioen av personell som ikke har behov for de nyeste tjenestene, slutter Lyngstøl.

Les om:

Sikkerhet