- Nødvendig med DLD-utsettelse

- Nødvendig med DLD-utsettelse

Datalagringsdirektivet måtte utsettes, uansett om man er for eller imot, mener Torgeir Waterhouse.

Det omstridte Datalagringsdirektivet (DLD) er utsatt for tredje gang, og vil tidligst bli innført mot slutten av 2013.

Egentlig skulle direktivet settes i gang 1. april i år, men ble utsatt til 1. juli bare for å bli utsatt igjen. Og igjen.

Nødvendig utsettelse

Torgeir Waterhouse, direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, er aktiv i debatten rundt Datalagringsdirektivet, og mener utsettelsen er både viktig og bra.

- Det er nødvendig, uansett hva man mener om direktivet. Det handler om at regjeringen tar på alvor hvor komplisert saken faktisk er, sier Waterhouse.

Han peker de mange utfordringene som årsak til at direktivet ikke er på plass som planlagt.

- Det er veldig komplekst i forhold til kravene om hva som skal lagres og krav til personvern på den andre siden. Pengefordelingen er også viktig, og når staten vil ha dette på plass, så må man også sikre at det er staten som tar kostnadene, sier Waterhouse.

Det er i tillegg viktig å være sikker på at man har nok tid til å gjennomføre direktivet på riktig måte.

- Det viktige er å sikre at det som skal gjøres er blitt testet godt nok før man setter i gang, mener Waterhouse.

Han tror videre at det er en mulighet for at det hele kommer i gang i 2013, men det er avhengig av om forskriftene og finansieringsmodellen ligger klar først, og det betinger at det er mulig for alle å rekke det slik at det ikke skapes konkurranseulempe i markedet.

Håper på motstand

Georg Apenes, tidligere direktør i Datatilsynet og nå frontmann i organisasjonen Digitalt Personvern, sier man ikke klarer å bli enige om utgifter og kostnader når det gjelder innføringen av Datalagringsdirektivet.

- Det er jo reelle uenigheter rundt kostnadene, og rørende at de venter til de kommer frem til en enighet, sier Apenes.

Han mener også at motstanden til direktivet er såpass stor at det fortsatt er en sjanse for revurdering. Spesielt med tanke på et mulig regjeringsskifte og et nytt storting etter stortingsvalget neste år.

Samtidig står ikke resten av Europa stille, og stadig flere EU-land utsetter innføring av direktivet.

- Europakommisjonen har jo begynt å grave i mye rart, og har avdekket både det ene og det andre når det gjelder mangler på holdninger og evner. Med andre ord - det kan jo tenkes at de overvåkingsmulighetene som er på plass i dag er nok, sier Apenes.

Vil ta DLD til retten

Utsettelsen betyr også at organisasjonen Digitalt personvern har bedre tid på seg til å forbrede seg på å prøve direktivet for retten.

- Det betyr jo at organisasjonen har enda mer tid på seg til å samle inn penger til å starte rettsprosessen mot direktivet, sier Apenes.

Foreløpig har organisasjonen samlet inn omlag 800.000 kroner til saken, og det er nok for å innlede rettslig belysning om fundementale spørsmål i direktivet. Men de trenger mer for hele prosessen.

- Småfolket rundt om i landet har gitt hundre- og tusenlapper, mens de norske rikingene heller tenker på å fore sitt eget rede, og that's it, sier Apenes, og legger til at det kanskje må en form for drama til før nye givere melder seg.

Han er klar for å slåss mot direktivet, og er lei av det han mener er ukritisk holdning, spesielt i politiet.

- Politiet har en ukritisk holdning til DLD, og når jeg spør dem om resultater i land som allerede har innført det, så får jeg ikke noe svar, avslutter Apenes.

Stille fra Politiet

Computerworld har forsøkt å få en kommentar fra Politiet angående utsettelsen, men har ikke fått napp.

- Vi har vært tydelige på at det er et behov for Datalagringsdirektivet, og det er ikke mye vi kan gjøre utover det, sier Martin Bernsen, informasjonssjef i Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Han legger til at PST må forholde seg til de rammene de har til en hver tid, og foreslår at Kripos kanskje har mer å si om saken.

Kripos sender oss videre til Politidirektoratet, som igjen anbefaler Justis- og beredskapsdepartementet.

Sistnevnte har foreløpig ikke besvart våre henvendelser.

Les om: