Norcert dobler staben

Norcert dobler staben

Budsjettvinneren innfører 24-timers bemanning og ansetter flere.

STATSBUDSJETTET: Regjeringen har foreslått å gi en budsjettøkning på 42,9 millioner til Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), hvorav underavdelingen Norcert skal få 32,6.

Informasjonssjef i NSM, Kjetil Berg Veire, er sammen med resten av NSM, i særdeles godt humør.

- I utgangspunktet er vi kort og godt veldig fornøyd. Dette er en veldig god start for å sette mer kraft bak sikkerhetsarbeidet, spesielt det forebyggende, sier han.

Nyansettelser

Helt konkret skal pengene brukes til å få på plass en døgnbemanning på Norcerts operasjonssenter.

- Vi får også bedre analysekapasitet. Utfordringen nå, og det er en morsom utfordring, er å rekruttere - og rekruttere godt. I Nocert kommer vi til å doble bemanningen fra 20 som vi er i dag og til rundt 40, så dette er et stort løft, sier Veire.

NSM

Men NSM som sådan sitter også igjen med i overkant av ti millioner.

- Den største delen av satsningen gå til Norcert, men NSM skal også satse på råd og veledning på objektsikkerhet, samt at tilsynsvirksomheten skal styrkes. Pengene forplikter oss til å komme i enda bedre stand til å hjelpe norske virksomheter, sier Veire.

Les om: