Nordmann angrep 30 000

Nordmann angrep 30 000

En nordmann er under etterforskning for angrep på 30 000 pc-er over hele verden.
Sikkerhet